Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, det moderna Stockholms observatorium, kan räkna sina anor från det första observatoriet i Stockholm som invigdes 1753. Sedan 1973 är vi en institution inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. 

AlbaNovas entré
Foto: Magnus Näslund
 

Idag finns vi i lokaler i AlbaNova universitetscentrum, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik, vid Roslagstull.

Institutionen består av omkring 30 lärare/forskare, 25 doktorander och 5 teknisk/administrativ personal. Den nuvarande prefekten är professor Peter Lundqvist.

Vid institutionen finns också Institutet för solfysik som bedriver forskning inom solfysikområdet och är ansvarigt för driften av det svenska 1-m-solteleskopet på La Palma, SST.