Frimärksmotiven uppmärksammar PoGOLite - ett internationellt samarbetsprojekt där forskare från Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) spelar en ledande roll. Instrumentet kommer att mäta polarisation i röntgenstrålning från rymden. Det håller just nu på att byggas i Stockholm, och kommer nästa år att skickas upp med ballong från rymdbasen Esrange i Kiruna.

Astronomifrimärkena består av två motiv, båda inspirerade av PoGOLite. Ett märke visar en schematisk bild av instrumentet, och det andra illustrerar hur instrumentet, lyft högt upp i atmosfären av en ballong, mäter strålningen från Krabbnebulosan. Förutom Krabbnebulosan kommer PoGOLite att leta efter polarisation i strålningen från flera andra av universums mest spännande objekt: neutronstjärnor, aktiva galaxkärnor och gas som faller in i svarta hål. I många av dessa fall kommer PoGOLite att göra de första mätningarna i sitt slag. Även frimärket som visar mätningen är unikt - Krabbnebulosans plats på stjärnhimlen är markerad med ett hål i form av en stjärna. Det är det första svenska frimärket någonsin med denna detalj.

Frimärkena är formgivna av designern Einar Åkerlind. Texten som medföljer märkena är skriven av Magnus Axelsson, astronom på Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet.
- Som delaktig i PoGOLite-projektet är det jätteroligt att fått vara med på ett hörn i arbetet med frimärkena, säger han. Allmänheten visar ofta stort intresse för astronomi, och jag hoppas att frimärkena hjälper till att visa lite av vad svenska astronomer gör.

PoGOLite är ett internationellt projekt med deltagare från Sverige, Japan, USA och Frankrike. Från Sverige deltar forskare från KTH och Stockholms universitet. Genom stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet har den svenska gruppen fått en ledande roll i projektet. Ordförande i projektets styrkommitté är Mark Pearce, professor vid KTH.

Länkar:
Gruppen för högenergiastrofysik
Svenska PoGOLite-hemsidan Kontakt:

Magnus Axelsson (Inst för astronomi, SU), Tfn: 08-5537 8515
Mark Pearce (KTH Fysik), Tfn: 08-5537 8183