Vartannat år samlas Sveriges astronomer för konferensen Astronomdagarna i syfte att utbyta kunskap och tankar om astronomi. Framförallt är mötet ett forum för professionella astronomer, men även amatörastronomer deltar. Målet är att utbyta erfarenheter inom forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet. Mötet syftar också till att inspirera unga astronomer i Sverige till ökat medvetande om vad som görs på andra institutioner runt om i Sverige.

Årets upplaga ägde rum på AlbaNova universitetscentrum i Stockholm och samlade ca 130 astronomer från hela landet. På programmet fanns en lång rad vetenskapliga presentationer som spände över de flesta forskningsområdena inom astronomi och visade att svenska astronomer medverkar i många spännande projekt. Det blev också ett pass om astronomiutbildningar och att nå ut till allmänheten.

På kvällen den 25 september anordnade Svenska Astronomiska Sällskapet traditionsenligt Nordenmark-föreläsningen som var öppen för allmänheten. Lars Bergström, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet, var årets talare och berättade om de senaste framstegen inom kosmologiforskningen under titeln "Världsrymdens okända under - från svarta hål till mörk materia".

Astronomdagarna anordnas nästa gång 2011 i Göteborg.