Forskarfredag

Institutionen deltar i Forskarfredag, som genomförs den sista fredagen i september varje år. Aktiviteterna är främst riktade till skolans högre årskurser.

Forskarfredag 2021

 

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus bedriver verksamhet inom ämnerna naturvetenskap, matematik och teknik för skolklasser och enskilda elever. Syftet är att skapa intresse för naturvetenskap, matematik och teknik hos ungdomar. Institutionen för astronomi samarbetar med Vetenskapens Hus och flera av våra forskare och studenter arbetar med skolaktiviteter där.
Vetenskapens hus

 

För de yngre

Institutionen för astronomi medverkar i Den levande frågelådan, som brukar anordnas under vårterminen för elever i åk 5.

 

För de yngsta

Och jorden hon snurrar är en utställning av Margareta Malmort i samarbete med Institutionen för astronomi och AlbaNova universitetscentrum. Uställningen riktar sig främst till förskole- och lågstadieelever, men är för närvarande ej öppen.

 

Öppna föreläsningar

Varje månad hålls öppna föreläsningar om aktuella ämnen inom astronomi och fysik vid AlbaNova universitetscentrum. Föreläsningarna hålls på en populärvetenskaplig nivå och kan rekommenderas för gymnasieelever och lärare. I samband med föreläsningarna finns också möjlighet att få mer information om att studera astronomi och fysik vid Stockholms universitet.
Öppna föreläsningar

 

Frågor till våra forskare

Om du vill ställa frågor om astronomi till våra forskare kan du kontakta oss via fragor@astro.su.se. OBS! V.g. skicka inte frågor om teleskopvisningar till denna adress! All information om visningar finns under visningssidorna.