Visningar av AlbaNova-teleskopet

Institutionen för astronomi erbjuder allmänheten möjligheten att under särskilda visningskvällar under vinterhalvåret besöka observatoriet och titta genom AlbaNova-teleskopet. Besökarna får lyssna till ett spännande astronomiföredrag och chansen att se något astronomiskt objekt, t.ex. månen eller en av planeterna, under ledning av en av institutionens astronomer. Teleskopvisningar

Öppna föreläsningar

Varje månad hålls öppna föreläsningar för allmänheten om aktuella ämnen inom astronomi och fysik på AlbaNova universitetscentrum. Öppna föreläsningar

Orienterings- och kvällskurser

Våra populära orienteringskurser i astronomi rekommenderas för den som vill skaffa sig en bra introduktion till astronomiämnet. Kurserna hålls i allmänhet på kvällstid eller som sommarkurser och kräver endast allmän högskolebehörighet.
Orienterings- och kvällskurser