Information om undervisning hösten 2020

Stockholms universitet planerar att från och med 31 augusti att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att övriga myndigheters rekommendationer så tillåter. För höstterminens första del planeras en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus.

Läs mer om undervisningen hösten 2020 här.

Utbildningsprogram

För dig som vill få gedigna baskunskaper inom fysik, matematik och astronomi finns vårt tre-åriga Kandidatprogrammet i astronomi (180 högskolepoäng). Det läser du till stor del gemensamt med fysikstudenter så det passar dem som vill läsa fysik och dessutom har ett stort intresse för astronomi och astrofysik. Det två-åriga Masterprogrammet i astronomi (120 högskolepoäng) ger dig ytterligare fördjupning av dina kunskaper. Du kan enbart söka till masterprogrammet om du har en kandidatexamen inom astronomi eller fysik (eller motsvarande utbildning).

Läs mer om våra utbildningsprogram.

Fristående kurser

Om du är intresserad av astronomi, men inte studerat matematik eller fysik, eller kanske är allmänt nyfiken, erbjuder vi ett antal orienteringskurser som läsas på kvällstid. Om du har en bakgrund i matematik och fysik kan du läsa kurser på kandidat- och masternivå. Du kan läsa de här kurserna som del av respektive program men också som fristående kurser (förutsatt att förkunskapskraven för kursen i fråga är uppfyllda).

Se våra aktuella kurser.

Hur ansöker jag?

All ansökan till fristående kurser eller utbildningsprogram görs via antagning.se. Se också inforrmationen i Stockholms universitets utbildningssidor.