Information gällande undervisning med avseende på Covid-19

När riktlinjer eller rekommendationer kommer från Regeringen, SU eller andra myndigheter kan det komma att åverka undervisingen på Institutionen för astronomi. Läs mer om hur undervisningen påverkas här.

 

Utbildningsprogram

För dig som vill få gedigna baskunskaper inom fysik, matematik och astronomi finns vårt tre-åriga Kandidatprogrammet i astronomi (180 högskolepoäng). Det läser du till stor del gemensamt med fysikstudenter så det passar dem som vill läsa fysik och dessutom har ett stort intresse för astronomi och astrofysik. Det två-åriga Masterprogrammet i astronomi (120 högskolepoäng) ger dig ytterligare fördjupning av dina kunskaper. Du kan enbart söka till masterprogrammet om du har en kandidatexamen inom astronomi eller fysik (eller motsvarande utbildning).

Läs mer om våra utbildningsprogram.

Fristående kurser

Om du är intresserad av astronomi, men inte studerat matematik eller fysik, eller kanske är allmänt nyfiken, erbjuder vi ett antal orienteringskurser som läsas på kvällstid. Om du har en bakgrund i matematik och fysik kan du läsa kurser på kandidat- och masternivå. Du kan läsa de här kurserna som del av respektive program men också som fristående kurser (förutsatt att förkunskapskraven för kursen i fråga är uppfyllda).

Se våra aktuella kurser.

Hur ansöker jag?

All ansökan till fristående kurser eller utbildningsprogram görs via antagning.se. Se också inforrmationen i Stockholms universitets utbildningssidor.