Programmets upplägg

Stockholms universitets kandidatprogram i astronomi ges av Institutionen för astronomi i samarbete med Fysikum och Matematiska institutionen. Utbildningen är treårig och leder fram till en kandidatexamen i astronomi. Inom de obligatoriska delarna av programmets två första år varvas kurser i fysik med kurser i matematik, vilkas innehåll är en förutsättning för framgångsrika studier i astronomi och astrofysik. Matematiska metoder tillämpas för att beskriva fysikaliska samband och för att lösa fysikaliska problem. Astronomi kommer in under några fysikkurser i första, andra och fjärde terminen. Under det tredje året inriktas studierna mot astronomi och astrofysik. Du kommer bland annat att lära dig om stjärnor, planeter, supernovor, svarta hål, galaxer och universums utveckling, där mörk materia och mörk energi spelar en viktig roll. Där fysikstudier oftast fokuserar på en enda fysikalisk process, använder astronomi en kombination av flera olika processer för att förstå astronomiska objekt, vilket ger dig utmärkt träning i att lösa komplexa problem. Programmet avslutas med ett självständigt arbete där du med handledning av en av våra forskare kommer att jobba med riktig astronomisk forskning.

Kurser 

Bilden nedan visar en översikt av de kurser som ingår i programmet.

Översikt av kurser i kandidatprogram i astronomi
Översikt över kandidatprogrammet i astronomi.
 

Mer information om kurser i kandidatprogrammet

Vidare studier

Efter kandidatexamen är du behörig att söka ett masterprogram. Dessa är tvååriga (120 hp) och leder fram till en masterexamen. Vi erbjuder ett masterprogram i astronomi. Mer information finns på vår sida om masterprogram. Du kan även läsa masterprogram i närliggande ämnen såsom fysik eller vidarutbilda dig till lärare genom kompletterande pedagigisk utbildning.

Arbetsmarknad

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper i fysik, matematik och astronomi, vilket ger tillgång till studier på avancerad nivå, bland annat Masterprogrammet i astronomi som i sin tur ger möjligheten att komma in på forskarutbildningen i astronomi om du vill satsa på en karriär inom astronomisk forskning. En kandidatexamen i astronomi kan också användas som bas för vidareutbildning till lärare. Utbildningen ger dig även goda basfärdigheter i programmering, datasimuleringar och problemlösning. Detta gör dig attraktiv inom många olika områden i industrin, inte minst inom databranschen eller ekonomi, där kunskaper i matematik och teoretiska modeller efterfrågas.

Behörighet och anmälan

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Ansökan sker via antagning.se.

Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att skriva Matematik- och fysikprovet. För att provresultatet ska räknas krävs att du får minst 30 poäng. Läs mer om provet och anmäl dig på: http://www.matematik-och-fysikprovet.se/

Utbildningsplan

Du hittar programmets officiella utbildningsplan i Stockholms universitets utbildningskatalog.

Kontakt

För mer information, kontakta studentexpeditionen för astronomi
eller studievägledare.
Kontaktuppgifter till studentservice