År 1:
Matematik I, GN, 30 hp (MM2001), f.o.m. 2015: Matematik för naturvetenskap I (MM2002)
Klassisk fysik, GN, 30 hp (FK3014)


År 2:

Matematik II - Analys, del A, GN, 7,5 hp (MM5010)
Matematik II - Analys, del A, GN, 7,5 hp (MM5011)
Matematik II - Linjär algebra, GN, 7,5 hp (MM5012)
Programmering, numeriska metoder och statistik, GN, 15 hp* (FK4026)
Vågor och elektromagnetism, GN, 7.5 hp* (FK5019)
Experimentell fysik, GN, 7.5 hp* (FK5021)
Kvantmekanik, GN, 7.5 hp* (FK5020)


År 3:

Introduktion till astronomi, GN, 7.5 hp* (AS5001)
Atom- och molekylfysik, GN, 7.5 hp* (FK5023)
Kosmologi, GN, 7,5 hp * (AS7009)
Stjärnornas struktur och utveckling, GN, 7,5 hp * (AS7010/7020)
Avancerad kvantmekanik, GN, 7.5 hp* (FK5027)
Astrofysikaliska spektra, GN, 7,5 hp * (AS7006)
Astronomi, självständigt arbete, GN, 15 hp (AS6001)*


*) ingår i huvudområdet