Obligatoriska kurser som ingår i masterprogrammet

Stjärn- och planetbildning, 7,5 hp (AS7015) eller Planetsystem, 7.5 hp (AS7018)
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott, 7,5 hp (AS7016)
Interstellära mediets fysik, 7,5 hp (AS7001)
Galaxer, 7,5 hp (AS7007)
Astrofysikalisk gasdynamik, 7,5 hp (AS7002)
Astrofysikaliska strålningsprocesser, 7,5 hp (AS7005)
Högenergiastrofysik, 7,5 hp (AS7008)
Astronomisk observationsteknik I, 7,5 hp (AS7003)
Astronomisk observationsteknik II, 7,5 hp (AS7004)
Självständigt arbete i astronomi, 30 (AS9003) eller 45 hp (AS9004)

Obligatoriska kurser för de studenter som inte läst dessa eller motsvarande inom sina tidigare studier

Kosmologi, 7,5hp (AS5003 eller AS7009)
Stjärnornas struktur och utveckling, 7,5 hp (AS5002 eller AS7020 eller AS7010)

Valfria kurser 7,5-22,5 hp, däribland:

Stjärnatmosfärer, 7,5 hp (AS7017)
Astrofysikalisk magnetohydrodynamik, 7,5 hp (AS7019)
Bayesiansk statistik för astronomer och fysiker, 7.5 hp (AS7021)