För kurser som ges fram till och med 31 oktober 2021 gäller följande:

  • Föreläsningar och räkneövningar ges på distans. Undervisningen skall inkludera delar som ger studenterna möjlighet att interagera med föreläsaren och varandra i realtid, dvs den får inte bestå av rena självstudier.
  • Praktiska moment (t.ex. laborationer) ges på campus om inte fullgoda alternativ på distans kan erbjudas. Laborationer på campus ordnas så att fysisk distansering kan iakttas. Antalet studenter som vistas samtidigt i laborationssalar begränsas, och studenter får som mest samarbeta i par.
  • Studenter som inte kan eller vill delta i undervisning på campus erbjuds möjlighet att genomföra praktiska moment under uppsamlingsperioder senare under året (t.ex. i anslutning till omtentamen).
  • Tentamina planeras på distans. Kursansvarig lärare/examinator ska senast en månad innan tentamen föreslå upplägg och samråda med studierektor och studentexpeditionen. Studenter på kursen (eller anmälda till tentamen) ska i god tid informeras om upplägget.

Observera att om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten eller Stockholm universitet ändras kan dessa principer behöva uppdateras. Det är kursansvarig lärares ansvar att informera studenterna om eventuella ändringar som sker.