Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för astronomi
  4. Utbildning
  5. Information om undervisning HT2020 och VT 2021

Information om undervisning HT2020 och VT 2021

Från och med den 24 november 2020 sänks gränsen för antal personer vid offentliga sammankomster till 8. Regeringen har också gjort klart att denna gräns bör ses som en riktlinje för andra tillställningar. Institutionens bedömning är därför att så mycket undervisning som möjligt ska flyttas online.

Majoriteten av undervisningen vid Institutionen för astronomi utförs redan online och vi kommer nu att minimera all undervisning på campus. Vissa delar av våra kurser och tentor kräver dock fortfarande närvaro på campus. I dessa fall får högst åtta personer samlas samtidigt. Detta kommer att få följande konsekvenser:

Höstterminen 2020

  • Undervisning flyttas online där det är möjligt.
  • Praktiska element som inte kan ges på distans kommer fortfarande att utföras på campus.
  • Skriftliga tentor på campus kommer för de flesta kurser att ersättas med alternativ som kan göras på distans.

Förändringarna förväntas fortsätta gälla åtminstone till slutet av 2020. Information om eventuella förändringar avseende undervisning eller tentor under en kurs kommer att tillhandahållas av läraren.

 

Allmän policy för kurser under första halvan av vårterminen 2021

Vid Institutionen för astronomi anser vi att campusförlagd undervisning normalt är bäst ur pedagogisk synpunkt. I synnerhet praktiska moment och tentamen är svåra att hitta alternativ för, medan föreläsningar i större utsträckning kan överföras till distansundervisning med bibehållen kvalitet. Samtidigt känner vi stort ansvar både för medarbetare och studenter, och vi vill minimera risken för smittspridning.

Föreläsningar ges på distans. Undervisningen skall inkludera delar som ger studenterna möjlighet att interagera med föreläsaren och varandra i realtid, dvs den får inte bestå av rena självstudier. För studenter som påbörjar sina studier kan det finnas behov av större närvaro på campus. Där finns möjlighet att hålla undervisning i mindre grupper på campus. Tillfällen på campus kommer att samordnas för att minimera antalet resor (t.ex. en dag i veckan).
 
Praktiska moment (t.ex. laborationer) ges på campus om inte fullgoda alternativ på distans kan erbjudas. Laborationer på campus ordnas i mindre grupper så att fysisk distansering kan iakttas.

Tentamina planeras att genomföras på campus om läget tillåter, men kan komma att genomföras på distans.

Samtliga lokaler kommer att anpassas så att fysisk distansering är möjlig. I de fall då kursansvarig bedömer att ett fullgott alternativ kan genomföras helt på distans är detta att föredra. Detta gäller framförallt kurser på avancerad nivå.

Studenter som inte kan eller vill delta i undervisning på campus erbjuds möjlighet att genomföra praktiska moment under uppsamlingsperioder senare på terminen (t.ex. i anslutning till omtentamen).


Kurser som startar under andra halvan av vårterminen (från och med 22 mars)

Vi hoppas i dagsläget att undervisning under andra halvan av terminen ska kunna genomföras helt på campus. Vi vet dock inte hur läget kommer att utvecklas. Vi kommer därför att se över detta i januari, och fatta beslut i samband med terminsstarten. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic
Rum: B4:1001
Öppettider: säkrast må-fre 10.00-11.30, 13.00-15.00
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

V.g. ange alltid personnummer vid kontakt med studentexpeditionen!  Låt också rubriken med ärendenumret och tidigare korrespondens vara kvar i breven så länge ärendet pågår.

 

Studievägledare

Sara Broomé
Rum: i B-korridoren på plan 4 vid studentexpeditionen.

Telefon: 08 - 5537 8652
e-post: studieinfo@astro.su.se

Studievägledningen har öppet för drop-in: På tisdagar kl 12:00-13:00 på Zoom (se nedan) och onsdagar kl. 12:00-13:30 på kontoret.

Länk till drop-in på Zoom:  https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64774886613
Vid inloggning placeras du i ett väntrum. Besökare får komma in en och en för studievägledning.

 

Studierektor för grundutbildningen
Magnus Axelsson
e-post: studieinfo@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Magnus Näslund
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

Studierektor för forskarutbildningen
Jesper Sollerman
e-post: jesper@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Tentamensregler

Här finner du en sammanfattning av några viktiga punkter som gäller i våra tentamenslokaler.

Blockschema, VT20

Den här länken ger en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.

Blockschema VT2020

 

Blockschema, HT20

Här kommer det att finnas en länk som leder till en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.