Tentamensregler i korthet

  • Du får påbörja din tentamen senast 30 minuter efter skrivtidens början.
  • Du får tidigast lämna lokalen 30 minuter efter skrivtidens början.
  • Kommunikation med andra studenter är givetvis inte tillåten!
  • Stäng av din mobiltelefon!
  • Lägg din väska, ytterkläder mm väl synliga i gången närmast dig eller häng dina saker på krokarna på väggen.
  • Visa upp din legitimation när du lämnar in din tentamen!
  • Ditt namn och personnummer ska endast stå på försättsbladet!
  • Kryssa på försättsbladet i vilka uppgifter som du lämnar svar till.
  • Viktigt att du skriver din fullständiga kod på samtliga tentamenspapper! Koden finns på försättsbladet; den sista siffran, eller de två sista sifforna, är individuella. Lägg dem på minnet om du vill se resultatet i lärplattformen Athena.

 

Stockholms universitets allmänna tentamensregler