Datorsal och studentarbetsplatser

Vi har ett datorrum med ett antal Debian Linux-arbetsstationer i institutionskorridoren, rum FC62/C6:1048, som är avsett som arbetsplats för våra studenter på de högre kurserna och examensarbetare. För att få tillgång till rummet och studentdatorerna, kontakta studentexpeditionen.
Studentservice

Plan 6 i AlbaNovas torn har studieplatser och mötesrum som kan användas fritt av alla studenter i AlbaNova.

Bibliotek

Biblioteket på AlbaNova (sjunde våningen) innehåller referenslitteratur som får läsas på plats men ej avlägsnas. Hemlån är inte möjligt. Böckerna är förtecknade i katalogen Libris.

Vårt handbibliotek i det mittersta uppehållsrummet vid institutionsentrén på plan 6 har ett mindre utbud av astronomisk litteratur. Dessa böcker får ej lånas hem men finns tillgängliga som referenslitteratur.

I den östra änden av institutionskorridoren finns en tidskriftshylla med aktuella nummer av astronomiska och naturvetenskapliga tidskrifter.