Allmänna regler

För dig som student gäller Stockholms universitets föreskrifter för användning av datornätverket. För att få tillgång till universitetets IT-resurser måste du läsa igenom föreskrifterna och underteckna den medföljande ansvarsförbindelsen i samband med att du ansöker om ditt användarkonto.
Föreskrifter för studenter

Universitetskonto

Alla studenter och anställda som är registrerade på Stockholms universitet har tillgång till ett personligt datorkonto på universitetets nätverk. Detta datorkonto används vid inloggning på alla IT-resurser som administreras av Stockholms universitet centralt.

Mer information on universitetskonto

Skaffa ett universitetskonto

Om du är ny student eller inte har ett universitetskonto sedan tidigare kan du hämta ut dina kontouppgifter från Studentsupporten. Detta görs direkt på webben. Mer information hittar du på Studentsupporten.

Trådlöst nätverk

Du loggar in på AlbaNovas trådlösa nätverk med eduroam, men även trådlösa nätverk vid svenska och internationella universitet samt svenska flygplatser och tågstationer.

Anslutning till eduroam.

Microsoft Office 365 för studenter

Office 365 ger alla aktiva studenter tillgång till Officepaketet, e-post, kalender, kontaker via Outlook/Exchange samt obegränsad lagring i molntjänsten OneDrive kostnadsfritt.

Mer information on Microsoft Office 365.

Mitt universitet

Mitt universitet, mitt.su.se, samlar de flesta funktionerna inom ditt universitetskonto. Här kan du administrera ditt universitetskonto.
Mitt universitet

Mondo

Universitetskontot används även för inloggning på Mondo-portalen, som används på astronomiinstitutionens kurser. I Mondo kan du hämta schema och information för dina aktuella kurser, diskutera kursinnehåll med lärare och studenter, hämta och lämna in inlämningsuppgifter, med mera.
Mondo

Datorresurser vid institutionen

För vissa kurser krävs tillgång till datorer och programvara från institutionen. Institutionen förfogar över ett antal bärbara datorer som i första hand används för datorövningar på aktuella kurser, men vid behov även kan lånas för övrigt kursarbete, i mån av tillgång. Kontakta läraren eller assistenten på din kurs om du behöver ha tillgång till en bärbar dator.

Det finns även ett datorrum med Linux-arbetsstationer som i första hand är avsett som arbetsplats för examensarbetare och studenter på de högre kurserna. För att logga in på arbetsstationerna krävs ett konto på institutionens nätverk - kontakta help@astro.su.se om du är registrerad student på institutionen och behöver ett datorkonto. Datorrummet är låst med kodlås och koden får i samband med avhämtningen av inloggningsuppgifter eller genom kontakt med help@astro.su.se.

.

Support

All datorsupport som gäller universitetsgemensamma resurser, som universitetskontot, mitt.su.se och Mondo, ges i första hand av Studentsupporten.

Universitetets supporttjänst kan kontaktas via Serviceportalen.

Guider, tips och support för IT-tjänster på universitetet finns på Serviceportalens sidor.

För hjälp som gäller institutionens egna datorer och nätverk kan du kontakta läraren eller assistenten på din kurs, eller institutionens datorsupport på help@astro.su.se. Du kan också vända dig till datorsupporten för att rapportera fel på utrustningen.