(Kårföreningarna är fristående från Stockholms universitet och Institutionen för astronomi är därför inte ansvarig för innehållet på sidorna som länkas nedan. Länkarna tillhandahålls enbart som en service till studenterna.)

Stockholms universitets studentkår

Studentkåren har ett studiebevakande och studentfackligt uppdrag. På institutionerna syns detta framförallt genom ämnesrådens medverkan i institutionens beslutsprocess som representanter för ämnets studenter.

Som medlemmar i Stockholms universitets studentkår finns ett stort antal aktiviteter tillgängliga för studenterna på astronomiinstitutionen. På universitetsområdet vid Frescati, på 15 minuters gångavstånd från institutionen, finns ett rikt studentliv med många kårföreningar och arrangemang varje vecka.

Som kårmedlem har du tillgång till ett stort antal förmåner, som studentbostäder, studentrabatt på SL-kort, tåg- och flygbiljetter, rabatterad träning på Frescatihallen, studenthälsovård, studieplatser med mera. Du kan läsa mer om detta på studentkårens webbplats.
Stockholms universitets studentkår

Naturvetenskapliga föreningen

Naturvetenskapliga föreningen, NF, är fakultetsföreningen för alla naturvetare på Stockholms universitet. De arrangerar många sociala aktiviteter för både nya och gamla studenter, som pubkvällar, fester och studentspex, och arbetar även för att främja naturvetarstudier genom stipendier och arbetsmarknadsdagar.
Naturvetenskapliga föreningen

 

Det finns ingen särskild ämnesförening för astronomi, men Fysikums ämnesförening Quanta organiserar även astronomistuderande.

Ämnesråd

Fysikums ämnesråd (FÄR) är också ämnesråd för astronomistudenter. FÄR består av fysik- och astronomistudenter som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Det bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda och ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns med i institutionens styrelse.

Doktorandrådet

De forskarstuderande vid astronomiinstitutionen representeras av Doktorandrådet, som bland annat tillhandahåller praktisk information till nuvarande och blivande forskarstudenter, bevakar studiemiljön, arrangerar "Journal club" med presentation av aktuell forskning, samt ordnar sociala aktiviteter.
Doktorandrådet