Studentexpeditionen

Du kan vända dig till vår studentexpedition för de flesta studentärenden, som till exempel kursregistreringar och tentaåterlämning. Du är också välkommen att mejla eller ringa till studentexpeditionen för alla typer av frågor om våra kurser. Expeditionen ligger på plan 4 i AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21.

Expeditionen kan i undantagsfall vara tillfälligt stängd. Du kan då i första hand vända dig till studievägledaren. Om du vill vara helt säker på att expeditionen är bemannad när du besöker oss, rekommenderar vi att du ringer och avtalar en tid först.

 

Studievägledare

Vår studievägledare kan hjälpa dig om du har frågor om din utbildning och ger information om de kurser och program som institutionen erbjuder. Studievägledaren och studierektorn för grundutbildningen (se nedan) är även de personer du som student vänder dig till för frågor som rör sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling.

 

Studierektorer

Studierektorerna är ansvariga för utbildningen vid institutionen.

Studierektor för grundutbildningen är ansvarig för orienteringskurser, kandidat- och masterprogram.

Studierektor för forskarutbildningen är ansvarig för forskarutbildning, dvs doktorander