Studentservice vid institutionen

Studentexpeditionen kan hjälpa dig med de flesta studierelaterade ärenden, som kursanmälning, passerkort, tentaåterlämning med mera. Vi har även en studievägledare som kan hjälpa dig om du har frågor kring att studera astronomi hos oss och karriärval. Studentservice

Scheman och kurslitteratur

Du som blivit antagen till en astronomikurs hittar schema, kurslitteratur och annan nödvändig information om kurser under de kommande månaderna under Aktuella kurser. Se även blockschemat för hela terminen, under Kontakt-rutan till höger. Schemat för rum FC61 kan nås via PublishedCalendarUrl och PublishedICalUrl.

Athena - kurssidor för studenter och lärare

Athena är blir Stockholms universitets digitala lärplatform. De som är registrerade på en kurs som använder Athena får automatiskt tillgång till Athena. För att lära om Athena kan du ta en titt på Kom igång med Athena.

Examensarbeten

Ska du ta din kandidat- eller masterexamen under det kommande året? Då är det redan nu dags att fundera i vilket forskningsområde du skulle vilja göra ditt arbete. Är du mer interesserad i att analysera observationer eller att räkna på modeller? Du hittar en översikt av de olika forskningsområden på våra forskningssidor. Inför det självständiga arbetets början organiserar vi ett informationsmöte där olika projekt presenteras.

Tentamen

Vi har sammanfattat tentamensregler som delvis är kopplade till våra tentamenslokaler. I samma dokument finns en länk till Stockholms universitets allmänna tentamensregler.

Varje läsår sammaställer vi alla inplanerade temntamen i ett schema. Här hittar du Tentamensschemat.

Vill du skriva en tentamen, ovasett om det är ordinarie- eller omtentamen, så måste du anmäla dig till studieinfo@astro.su.se.

Få ditt universitetskort hemskickat

Du kan som student aktivera ditt universitetskonto och få universitetskortet hemskickat. Som student vid Stockholms universitet behöver du ett universitetskonto och ett universitetskort för att kunna använda universitetets gemensamma IT-tjänster. Kontot och kortet gör det möjligt att använda exempelvis datorerna i datorsalarna inklusive utskriftsmöjligheter, bibliotekets resurser och det trådlösa nätet. Gå in direkt på länken www.su.se/aktivera eller gå via informationssidan.