Detta är en översikt av tentamen som är inplanerade detta läsår. För mer detlajer om hur tentamen går till eller om du har frågor, läs på kursens Athenasida eller fråga kursansvarig lärare. Vill du skriva en tentamen, ovasett om det är ordinarie- eller omtentamen, så måste du anmäla dig till studieinfo@astro.su.se. För omtentamen den 13/12: anmälan tidigast 1/11, senast 22/11.

 

Datum Tid Plats Kurs
18/8 18:00 - (c:a) 21:00 * (on-line) AS1003 Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs
22/9 18:00 - (c:a) 21:00 * (on-line) **AS1003 Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs
23/9 18:00 - (c:a) 20:30 * (on-line) **AS1002 Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi
21/10 09:00-13:00 FC61, AlbaNova AS5005 Introduktion till astronomi
13/12    Salstentamen

AS1005 Solen och andra stjärnor, orienteringskurs

**AS1004 Om planeter och liv i universum, orienteringskurs

**AS1006 Astronomi kontra astrologi ur ett vetenskapligt perspektiv, orienteringskurs

**AS1010 Astronomiska världsbildens utveckling, orienteringskurs

**AS1011 Svarta hål och kosmiska explosioner, orienteringskurs

**AS1012 Intelligent liv i rymden - är vi ensamma?, orienteringskurs

**AS1013 Jordens och universums framtid ur ett astronomiskt perspektiv, orienteringskurs

4/1 09:00-13:00 FC61, AlbaNova AS5003 Kosmologi
11/1 09:00-13:00 FC61, AlbaNova AS5002 Stjärnornas struktur och utveckling
13/1 18:00-21:00   **AS1005 Solen och andra stjärnor, orienteringskurs
14/1 12:00-16:00 FC61, AlbaNova **AS5005 Introduktion till astronomi

*Läs Information om undervisning 2021.

**Omtentamen