Detta är en översikt av tentamen som är inplanerade detta läsår. För mer detlajer om hur tentamen går till eller om du har frågor, läs på kursens Athenasida eller fråga kursansvarig lärare. Vill du skriva en tentamen, ovasett om det är ordinarie- eller omtentamen, så måste du anmäla dig till studieinfo@astro.su.se.

Datum Tid Plats Kurs
22/9 18:00 - (c:a) 20:30

* (on-line)

AS1003 Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs**
23/9 18:00 - (c:a) 20:30 * (on-line) AS1002 Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi**

 

*Läs Information om undervisning 2021.

**Omtentamen