För kurser som ges under höstterminen gäller följande på Institutionen för astronomi:

 

  • För kurser som ges under första halvan av höstterminen kvarstår tidigare beslut. Undervisning ges delvis på distans och delvis på campus. Information om upplägg av undervisning på respektive kurs anges i kursens schema.
  • Undervisning och examination under andra halvan av höstterminen sker i huvudsak på campus. Studenter ska ges möjlighet till fysisk distansering där så är möjligt. Både studenter och lärare uppmanas stanna hemma vid symptom för Covid-19. Vi ska underlätta för studenter som inte har möjlighet att följa undervisningen på plats.
  • Från vårterminen 2022 planeras full återgång till campusundervisning.

Om nya beslut kommer från Regeringen, andra myndigheter eller rektor så kan dessa riktlinjer komma att uppdateras.