Huvudprinciper för undervisning

För kurser som ges under sommaren och höstterminen gäller följande på Institutionen för astronomi:

  1. Undervisning och examination under sommaren genomförs på distans enligt tidigare planering.
  2. Omtentor i augusti och september ges med fördel på distans (samma format som ordinarie tentamen). Om det är motiverat kan omtentan ges på campus. Examinator ska meddela studenterna (och studieadministrationen) senast 2021-07-01 och information läggs ut i tentamensschemat samt på kurssidan i Athena.
  3. Upprop planeras att genomföras delvis på distans och delvis på campus. Samling på campus sker mindre grupper.
  4. För kurser som ges under första halvan av höstterminen sker undervisning delvis på distans och delvis på campus. Campusundervisning prioriteras för kurser som vänder sig till studenter som påbörjar sin utbildning. Undervisning för stora grupper på campus undviks under början av terminen (regler för allmänna sammankomster är vägledande). Praktiska moment (t.ex. laborationer) och examination ges på campus om inte fullgoda alternativ på distans kan erbjudas. Undervisning på campus ordnas med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Information om upplägg av undervisning på respektive kurs anges i kursens schema.
  5. Kurser och examination under andra halvan av terminen planerar vi genomförs helt på campus, med förbehållet att beslutet ses över vid terminsstarten. Detta ger två månaders framförhållning, samtidigt som vi har möjlighet att se hur läget utvecklar sig till hösten.

Om nya beslut kommer från Regeringen, andra myndigheter eller rektor så kan dessa riktlinjer komma att uppdateras.