Kurser

Vid Stockholms universitet ges undervisning i astronomi på alla nivåer. För de som är intresserade av astronomi, men inte studerat matematik eller fysik, eller kanske är allmänt nyfikna, erbjuder vi ett antal orienteringskurser. Vi ger även kurser på kandidatnivå, masternivå samt doktorandnivå. Kurserna på kandidatnivå samt masternivå kan läsas som fristående kurser (förutsatt att förkunskapskraven för kursen i fråga är uppfyllda). Se våra aktuella kurser.

Utbildningsprogram

 Sedan HT 2007 kan man ta en masterexamen i astronomi genom att gå masterprogrammet i astronomi. Som alla masterutbildningar så är detta ett 2-årigt påbyggnadsprogram (120 högskolepoäng) efter kandidatexamen. Från och med HT 2008 ges också kandidatprogrammet i astronomi, som till stor del läses gemensamt med fysikstudenter. Man kan enbart söka till de två avslutande åren på mastersnivå om man har en kandidatexamen inom fysik eller astronomi (eller motsvarande utbildning). Läs mer om utbildningsprogram.

Hur ansöker jag?

All ansökan till fristående kurser eller utbildningsprogram görs via studera.nu. Se också informationen i Stockholms universitets utbildningskatalog.

Från och med hösten 2011 inför Sverige anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES.