Under denna avdelning finns preliminär kursinformation för kurser under innevarande termin. Kurssidorna görs i allmänhet tillgängliga några månader före kursstart. Kurserna är organiserade efter termin och nivå:
- Kvälls- och orienteringskurser (kräver ej tidigare högskolestudier)
- Kurser på grundnivå (för kandidatexamen)
- Kurser på avancerad nivå (för masterexamen)

Aktuella tentamenstillfällen

Anmälan till studieinfo@astro.su.se senast en vecka före respektive tentamenstillfälle

Måndagen den 2 september  (preliminärt sal FC61)

Översiktskurs i astronomi

Astronomiska världsbildens utveckling

Kosmologi

Tisdagen den 3 september  (preliminärt sal FC61)

Modern kosmologi

 

För att hitta din kurs, börja med att välja termin i menyn till vänster.

De flesta av våra kurser har också en kurssida i Athena, där du kan se ditt uppdaterade schema, hämta uppgifter, diskutera med lärare och andra studenter, samt mycket annat. För att logga in i Athena använder du ditt användarnamn och lösenord för ditt universitetskonto vid Stockholms universitet, som bland annat också används för din webbmejl på mitt.su.se. Om du är ny student eller inte har ett universitetskonto sedan tidigare kan du hämta ut lösenord från Studentsupporten i Södra huset, Frescati, efter att du har registrerat dig på institutionen.