Om du inte redan har anmält dig till kursen, kan du göra en s.k. sen anmälan hos www.antagning.se. Sen anmälan öppnar den 14 december. Anmälningarna rangordnas efter ansökningsdag, så ju tidigare du anmäler dig desto större är chansen att du får en plats.

Kursbeskrivning, kursplan, anmälningsinformation och länk till webbanmälan finns i Stockholms universitets kurskatalog på webben. För att komma dit, klicka på länken nedan.

Kursbeskrivning

Målet med kursen är att ge en god överblick av dagens astronomi. Under kursens gång berörs alla områden som ingår i modern astronomi, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. Vi tar upp det vetenskapliga arbetssättet, och tittar på instrument och observationsteknik. I kursen behandlas stjärnornas struktur och utveckling, Vintergatan och andra galaxer samt universums födelse och utveckling. På vägen gör vi uppehåll vid speciella objekt som pulsarer, kvasarer och svarta hål. Om du planerar att läsa flera orienteringskurser rekommenderar vi att du läser denna kurs först.

Registrering och lärplattform

För att gå kursen måste du efter att ha blivit antagen även registrera dig. Information om registrering och hur man hittar sin lärplattform finns här.

Lärare

Meddelas senare,  email_ok@mondo.su.se

OBS! Administrativa frågor (t.ex. om registrering) besvaras av studentexpeditionen, studieinfo(snabel-a)astro.su.se

Assistent

Meddelas senare

Kurslitteratur

Comins, N. F. & Kaufmann, W. J. III, Discovering the Universe, 10:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, New York.

Kursboken bör kunna köpas i bl.a. Akademibokhandeln i city, Mäster Samuelsgatan 32, och i nätboklådor som Bokus, Adlibris och Amazon. Utöver böckerna tillkommer även kursmaterial som delas ut vid något av de första kurstillfällena.

Plats

Sal FR4 (Oskar Kleins auditorium), plan 4, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm

Examination

Skriftlig tentamen + laboration.

Schema (preliminärt)

Observera att detta är ett preliminärt schema och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.

F = Föreläsning

Vecka Dag Tid Aktivitet
4 21/1 18:00-20:00 F1
5 28/1 18:00-20:00 F2
6 4/2 18:00-20:00 F3
7 11/2 Studier på egen hand
8 18/2 18:00-20:00 F4
9 25/2 18:00-20:00 F5
10 4/3 18:00-20:00 F6  
11 11/3 18:00-20:00 F7
12 18/3 18:00-20:00 F8
13 25/3 18:00-20:00 F9
14 1/4 18:00-20:00 F10
15 8/4 18:00-20:00 F11
16 15/4 Studier på egen hand
17 22/4 Studier på egen hand  
18 29/4 18:00-20:00 F12
19 6/5 18:00-20:00 Reserv
20 13/5 18:00-21:00 Tentamen
- - 18:00-21:00 Omtentamen