Under denna avdelning finns preliminär kursinformation för kurser under innevarande termin. Kurssidorna görs i allmänhet tillgängliga några månader före kursstart. Kurserna är organiserade efter termin och nivå:
- Kvälls- och orienteringskurser (kräver ej tidigare högskolestudier)
- Kurser på grundnivå (för kandidatexamen)
- Kurser på avancerad nivå (för masterexamen)

 

Tentamensschema

Tidpunkter för tentamina i olika kurser inom den närmaste tiden hittar du i tentamensschemat.

 

För att hitta din kurs, börja med att välja termin i menyn till vänster.

De flesta av våra kurser har också en kurssida i Athena, där du kan se ditt uppdaterade schema, hämta uppgifter, diskutera med lärare och andra studenter, samt mycket annat. För att logga in i Athena använder du ditt användarnamn och lösenord för ditt universitetskonto vid Stockholms universitet. I Athena ser du bara kurser som du är registrerad på. Om du är ny student eller inte har ett universitetskonto sedan tidigare kan du hämta ut lösenord från Studentsupporten i Södra huset, Frescati, efter att du har registrerat dig på institutionen.