Kursbeskrivning

I den här kursen kommer du att lära dig att förstå och modellera fluida och plasmaflöden,
med särskild tonvikt på turbulenta flöden. Kursen kommer täcka den allmänna
teoretisk bakgrunden och möjliga applikationer för olika
astrofysikaliska objekt, inklusive planetatmosfärer, solen, ansamlingsskivor, och interstellär materia.

Lärare

Dhrubaditya Mitra, dhruba.mitra(snabel-a)gmail.com

Assistent

 

Plats

Nordita, Hus 12, sal 122:026

Litteratur

The physics of fluids and plasmas by Arnab Rai Choudhuri (isbn: 9780521555432)

Ytterligare kursmaterial finns kursens hemsida

Examination

Hemarbete (40%) och skriftlig tentamen (60%)

Preliminärt schema

Observera att detta är ett preliminärt schema och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.


F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

Vecka Dag Tid Aktivitet
3 tis 16/1 10:00-12:00 F1
  tor 18/1 10:00-12:00 F2
4 tis 23/1 10:00-12:00 F3
  tor 25/1 10:00-12:00 F4
5 tis 30/1 10:00-12:00 RÖ1
  tor 1/2 10:00-12:00 F5
6 tis 6/2 10:00-12:00 F6
  tor 8/2 10:00-12:00 F7
7 tis 13/2 10:00-12:00 F8
  tor 15/2 10:00-12:00 RÖ2
    13:00-15:00 F9
8 tis 20/2 10:00-12:00 F10
  tor 22/2 10:00-12:00 F11
    13:00-15:00 F12
10 tis 6/3 10:00-12:00 RÖ3
12 tor 22/3 9:00-14:00 Tentamen
18 ons 2/5 9:00-14:00 Omtentamen