Kursbeskrivning

I den här kursen kommer du att lära dig att förstå och modellera fluida och plasmaflöden, med särskild tonvikt på turbulenta flöden. Kursen kommer täcka den allmänna teoretisk bakgrunden och möjliga applikationer för olika astrofysikaliska objekt, inklusive planetatmosfärer, solen, ansamlingsskivor, och interstellär materia.

Lärare

Dhrubaditya Mitra, dhruba.mitra(snabel-a)gmail.com

Plats

Nordita, Hus 11, sal 112:028

Litteratur

The physics of fluids and plasmas by Arnab Rai Choudhuri (isbn: 9780521555432)

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen

Kursutvärdering

Kursutvärdering från VT18

Lärares kursrapport från VT18

Preliminärt schema

Kursen går under terminens första hälft, d.v.s. vecka 4 - 13. Schemat finns i TimeEdit.

Observera att schemat som publiceras i TimeEdit är alltid ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall via TimeEdit.