Kursbeskrivning

Kursen behandlar strålningstransport, absorptions- och emissionseffekter samt hydromagnetiska effekter i stjärnatmosfärer och interstellär gas. Centrala moment är strålningstransport samt uppkomst och tolkning av spektrallinjer, i stjärnatmosfärer såväl som nebulosor och interstellära atom- och molekylmoln. Numeriska och analytiska modeller behandlas för stjärnatmosfärer, stjärnvindar, supernovarester och planetariska nebulosor.

Den här kursen ersätter den tidigare kursen AS7006.

Kursen ges på engelska.

Lärare

Jaime de la Cruz Rodriguez

Assistent

Lorenza della Brunna

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Endast utdelat material.

Examination

Imlämningsuppgifter och skriftlig tentamen

Kursutvärdering

Kursutvärdering från VT19

Lärares kursrapport från VT19

Preliminärt schema

Kursen går under terminens första hälft, d.v.s. vecka 4 - 13. Schemat finns i TimeEdit.

Observera att schemat som publiceras i TimeEdit är alltid ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall via TimeEdit.