Kursbeskrivning

Kursen behandlar grundläggande teoretiska, praktiska och tekniska förutsättningar för detektering av astronomiska signaler, främst elektromagnetisk (EM) strålning. Med hjälp av diffraktionsteori ges en bas för förståelsen av detekteringsprocesser, oavsett fotonernas energispektrum. Förberedelser av observationer samt reduktioner av data diskuteras både teoretiskt och praktiskt. Kursen ger nödvändiga förkunskaper för Astronomisk observationsteknik II.

Kursen ges på engelska.

Lärare

Markus Janson

Assistent

Alex Pietrow

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

"To Measure the Sky", 2:a upplagan, av Frederick R. Chromey (2016, Cambridge Univ. Press)

Examination

Skriftlig tentamen

Kursutvärdering

Kursutvärdering från VT19

Lärares kursrapport från VT19

Preliminärt schema

Kursen går under terminens första hälft, d.v.s. vecka 4 - 13. Schemat finns i TimeEdit.

Observera att schemat som publiceras i TimeEdit är alltid ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall via TimeEdit.