Kursbeskrivning

Kursen behandlar grundläggande teoretiska, praktiska och tekniska förutsättningar för detektering av astronomiska signaler, främst elektromagnetisk (EM) strålning. Med hjälp av diffraktionsteori ges en bas för förståelsen av detekteringsprocesser, oavsett fotonernas energispektrum. Förberedelser av observationer samt reduktioner av data diskuteras både teoretiskt och praktiskt. Kursen ger nödvändiga förkunskaper för Astronomisk observationsteknik II.

Lärare

Markus Janson, 08-5537 8548, markus.janson@astro.su.se

Assistent

Armin Rasekh, 08‑55378542, armin.rasekh@astro.su.se

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

"To Measure the Sky", 2:a upplagan, av Frederick R. Chromey (2016, Cambridge Univ. Press)

Examination

 Skriftlig tentamen

Preliminärt schema

Detta är ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma. Dessa ändringar meddelas i allmänhet av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.


F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

Vecka Dag Tid Aktivitet
3 tis 16/1 13:15 - 15:00 F1
  to 18/1 13:15 - 15:00 F2
4 ti 23/1 13:15 - 15:00 F3
  to 25/1 13:15 - 15:00 F4
5 ti 30/1 13:15 - 15:00 F5
  to 1/2 13:15 - 15:00 F6
    15:15 - 17:00 RÖ1
6 ti 6/2 13:15 - 15:00 F7
  to 8/2 13:15 - 15:00 F8
    15:15 - 17:00 RÖ2
7 ti 13/2 13:15 - 15:00 F9
9 må 26/2 - fr 2/3 Grupparbete
11 må 12/3 9:00 - 14:00 Tentamen
17 må 23/4 9:00 - 14:00 Omtentamen