Kursbeskrivning

Denna kurs ger praktiska tillämpningar av de kunskaper som inhämtades i Astronomisk observationsteknik I. Det praktiska arbetet utförs dels vid Onsala Rymdobservatorium dels som fjärrobservationer på Nordic Optical Telescope, La Palma. I kursen skriver du en fullständig observationstidsansökan samt planering och utförande av observationerna. Kursen ger färdigheter i de olika mjukvarupaket som används för att kontrollera teleskopet, inhämta data samt reducera och bearbeta observationerna.

Lärare

Matthew Hayes, 08-5537 8521, matthew.hayes@astro.su.se

Assistent 

 

Plats

 Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

I kursen ingår även en obligatorisk observationsresa till Onsala. Närmare detaljer för denna resa ges vid kursens start.

Litteratur

Endast utdelat material.

Examination

Genomfört observationsprojekt och inlämnad rapport

Preliminärt schema

Observera att detta schema är preliminärt och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Sådana ändringar meddelas i första hand av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.

Observationer med Onsala teleskopet görs i Onsala. Observationer med NOT görs från Stockholm. Observationstiderna har bestämts av respektiva observatorierna och kommer inte att ändras.


F = Föreläsning

Vecka Dag Tid Aktivitet
16 mån 16/4 10:15 - 12:00 F1
  ons 18/4 10:15 - 12:00 F2
17 tor 26/4   Res till Onsala
  fre 27/4   Onsala observationer
  lör 28/4   Onsala observationer
18 ons 2/5   NOT observationer
  tor 3/5   NOT observationer
  fre 4/5   NOT observationer
  lör 5/5   NOT observationer
22 fre 1/6   Rapportinlämning