Kursbeskrivning

Denna kurs ger praktiska tillämpningar av de kunskaper som inhämtades i Astronomisk observationsteknik I. Det praktiska arbetet utförs dels vid Onsala Rymdobservatorium dels som fjärrobservationer på Nordic Optical Telescope, La Palma. I kursen skriver du en fullständig observationstidsansökan samt planering och utförande av observationerna. Kursen ger färdigheter i de olika mjukvarupaket som används för att kontrollera teleskopet, inhämta data samt reducera och bearbeta observationerna.

Kursen ges på engelska.

Lärare

Matthew Hayes

Assistent 

Simon Eriksson

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

I kursen ingår även en obligatorisk observationsresa till Onsala. Närmare detaljer för denna resa ges vid kursens start.

Litteratur

Endast utdelat material.

Examination

Genomfört observationsprojekt och inlämnad rapport

Kursutvärdering

Kursutvärdering från VT19

Lärares kursrapport från VT19

Schema

Schemat finns i TimeEdit.

Observera att schemat som publiceras här är alltid ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.

Observationer med Onsala teleskopet görs i Onsala. Observationer med NOT görs från Stockholm under nattetid. Observationstiderna bestämts av respektiva observatorierna och kommer inte att ändras.