Kursbeskrivning

Astronomin före grekerna. Grekisk astronomi. Medeltidens astronomi. Astronomins renässans. Kopernikus, Brahe, Kepler, Galilei, Newton m fl. Naturvetenskapen och filosofin. Människans uppfattning om universum och astronomins växelverkan med samhället.

Registrering och lärplattform

För att gå kursen måste du efter att ha blivit antagen även registrera dig. Information om registrering och hur man hittar sin lärplattform finns här. I denna kurs kommer vi att använda Athena.

Lärare

Jesper Sollerman, 08-5537 8554, jesper@astro.su.se

Kurslitteratur

The Cambridge Concise History of Astronomy, Michael Hoskin, ISBN-13: 978-0521576000

Examination

Skriftlig tentamen.

Plats

Preliminärt FR4, plan 4, förutom den 20 mars, då FD5, plan 5, gäller. Bägge lokaler i Roslagstullsbacken 21, Stockholm. Ytterligare lokaländringar kan vid behov komma att genomföras.

Schema

Observera att detta är ett preliminärt schema och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.


F = Föreläsning

Vecka Dag Tid Lokal Aktivitet
4 23/1 18:00-20:00 FR4 F1
5 30/1 18:00-20:00 FR4 F2
6 6/2 18:00-20:00 FR4 F3
7 13/2 18:00-20:00 FR4 F4
8 20/2 18:00-20:00 FR4 F5
9 27/2 18:00-20:00 FR4 F6
10 6/3 18:00-20:00 FR4 F7
11 13/3 Studier på egen hand  
12 20/3 18:00-20:00 FD5 F8  OBS! Sal FD5
13 27/3 18:00-21:00 FR4 F9 (prel. studiebesök)
14 3/4 18:00-21:00 FR4 Seminarium 1
15 10/4 18:00-21:00 FR4 Seminarium 2
16 17/4 Studier på egen hand  
17 24/4 18:00-20:00 FR4 F10 - avslutningsföreläsning  
18 1/5 Studier på egen hand  
19 8/5 18:00-21:00 FR4 Tentamen
36 2/9 18:00-21:00 FC61 (preliminärt!) Omtentamen