Sommarterminen 2017 (definitiv)

Ingen kurs

Höstterminen 2017 (definitiv)

Solen och andra stjärnor
Översiktskurs i astronomi (distans; tentamen sker på plats i AlbaNova)

Vårterminen 2018 (definitiv)

Översiktskurs i astronomi
Jorden och universums framtid ur ett astronomiskt perspektiv
Modern kosmologi

Sommarterminen 2018 (definitiv)

Ingen kurs

Höstterminen 2018 (definitiv)

Svarta hål och kosmiska explosioner
Intelligent liv i universum
Översiktskurs i astronomi (distans; tentamen sker på plats i AlbaNova)

Vårterminen 2019 (preliminär)

Översiktskurs i astronomi
Astronomiska världsbildens utveckling
Modern kosmologi

 

För allmän information om orienteringskurserna, v.g. se orienteringskurser.