Hösten 2020

Orienteringskurser

Under inledningen av vårterminen 2021, liksom under hela höstterminen 2020, genomförs föreläsningarna i orienteringskurserna "on-line"/på distans, med hjälp av lärplattformen Athena och e-mötestjänsten Zoom.

Om samhällssituationen tillåter kan vi återgå till föreläsningar i campus senare under vårterminen.

Kurser på grundnivå / kandidatprogrammet

Introduktion till astronomi, AS5005, 7.5 hp

I denna kurs kommer du undersöka de fysikaliska processer som verkar i rymden. Du får en översikt av olika forskningsområden inom modern astronomi, och lägger grunden för fördjupade studier inom astrofysik.

Stjärnornas struktur och utveckling, AS5002, 7,5 hp

Stjärnor spelar en central roll inom astronomi. Genom att studera stjärnor får vi information om hur galaxer utvecklas, upptäcker exoplaneter och förstår hur grundämnen bildas. I den här kursen får du lära dig allt om stjärnornas fysik: hur de lever, utvecklas och dör.

Kosmologi, AS5003, 7,5 hp

Denna kurs handlar om Kosmologi, läran om Universum i det stora hela – hur universum kom till och hur det utvecklats.

Kurser på avancerad nivå / masterprogrammet

Astrofysikaliska strålningsprocesser, AS7005, 7,5 hp

Strålning genomsyrar universum, och är den budbärare som ger oss merparten av vår kunskap om olika objekt, från solen till avlägsna galaxer. I den här kursen studerar du fysiken bakom de vanligaste typerna av strålning i rymden, och hur vi kan.

Stjärnatmosfärer, AS7017, 7.5 hp

I den här kursen studerar du stjärnatmosfärers fysik. Du lär dig om bildandet av spektrallinjer och köra och studera din egen datorsimulering av solens atmosfär.

Högenergiastrofysik, AS7008, 7,5 hp

Under hela denna kurs får du en översikt över ett antal högenergiprocesser och fenomen i universum.

Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott, AS7016, 7,5hp

Kursen behandlar observationer av och teori för de sena utvecklingsfaserna hos högmassiva stjärnor och de processer som bestämmer utvecklingen. Speciellt behandlas utvecklingen efter huvudserien för högmassiva stjärnor som slutligen exploderar som supernovor.

Astronomi, självständigt arbete, AS9003 (30 hp)

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Astronomi, självständigt arbete, AS9004 (45 hp)

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic
Rum: B4:1001
Öppettider: säkrast må-fre 10.00-11.30, 13.00-15.00
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

V.g. ange alltid personnummer vid kontakt med studentexpeditionen!  Låt också rubriken med ärendenumret och tidigare korrespondens vara kvar i breven så länge ärendet pågår.

 

Studievägledare

Sara Malva Lindborg
Rum: i B-korridoren på plan 4 vid studentexpeditionen.

Telefon: 08 - 5537 8652
e-post: studieinfo@astro.su.se

Studievägledningen har öppet för drop-in: På onsdagar kl 12:00-13:00 på Zoom (se nedan). För möten på plats vid studentexpeditionen krävs bokad tid.

Länk till drop-in på Zoom


Vid inloggning placeras du i ett väntrum. Besökare får komma in en och en för studievägledning.

 

Studierektor för grundutbildningen
Magnus Axelsson
e-post: studieinfo@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Magnus Näslund
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

Studierektor för forskarutbildningen
Jesper Sollerman
e-post: jesper@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Tentamensregler

Här finner du en sammanfattning av några viktiga punkter som gäller i våra tentamenslokaler.

Blockschema, VT20

Den här länken ger en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.

Blockschema VT2020

 

Blockschema, HT20

Här kommer det att finnas en länk som leder till en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.