Hösten 2021

Orienteringskurser

Solen och andra stjärnor AS1005, 7.5hp

Solen, vår närmaste stjärna, är grunden för livet på jorden. Eftersom den är så nära oss kan vi studera mycket finare detaljer på solen jämfört med alla andra stjärnor. Solytan har i årtionden observerats med det framgångsrika svenska solteleskopet på La Palma och en av astronomerna som leder arbetet med teleskopet kommer att vara din lärare i denna kurs.

Kurser på grundnivå / kandidatprogrammet

Introduktion till astronomi, AS5005, 7.5 hp

I denna kurs kommer du undersöka de fysikaliska processer som verkar i rymden. Du får en översikt av olika forskningsområden inom modern astronomi, och lägger grunden för fördjupade studier inom astrofysik.

Stjärnornas struktur och utveckling, AS5002, 7,5 hp

Stjärnor spelar en central roll inom astronomi. Genom att studera stjärnor får vi information om hur galaxer utvecklas, upptäcker exoplaneter och förstår hur grundämnen bildas. I den här kursen får du lära dig allt om stjärnornas fysik: hur de lever, utvecklas och dör.

Kosmologi, AS5003, 7,5 hp

Denna kurs handlar om Kosmologi, läran om Universum i det stora hela – hur universum kom till och hur det utvecklats.

Kurser på avancerad nivå / masterprogrammet

Galaxer, AS7022, 7.5hp

Kursen behandlar extragalaktisk astronomi med tonvikt på att förstå de astrofysiska processerna som ligger till grund för hur olika typer av galaxer kan ha mycket olika egenskaper. Kursen har en stark koppling till forskning och innehåller två obligatoriska seminarier där studenterna diskuterar aktuell forskningslitteratur.

Galaxernas bildning och utveckling, AS8001, 7,5hp

Galaxer är universums byggstenar och deras bildande och utveckling är en del av dess kosmologiska utveckling. Denna kurs ger dig en introduktion till den teoretiska bakgrunden och observationsresultat.

Astrofysikalisk gasdynamik, AS7002, 7,5hp

Ett stort antal fenomen inom astrofysik (och i vår vardag!) kan beskrivas i termer av gasdynamik. Kursen ger en grundläggande introduktion till de fysikaliska lagar som styr gaser, och du får studera astrofysikaliskt relevanta fenomen som chocker eller instabiliteter.

Interstellära mediets fysik, AS7001, 7,5hp

Det interstellära mediet är en grundsten i galaxers uppbyggnad och den miljö där nya stjärnor föds. Genom denna kurs studerar du de fysikaliska processer som verkar i det moln av gas och stoft som finns mellan stjärnorna.

Astronomi, självständigt arbete, AS9003 (30 hp)

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Astronomi, självständigt arbete, AS9004 (45 hp)

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic
Rum: B4:1001
Öppettider: säkrast må-fre 10.00-11.30, 13.00-15.00
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

V.g. ange alltid personnummer vid kontakt med studentexpeditionen!  Låt också rubriken med ärendenumret och tidigare korrespondens vara kvar i breven så länge ärendet pågår.

 

Studievägledare

Malva Rydqvist
Rum: i B-korridoren på plan 4 vid studentexpeditionen.

Telefon: 08 - 5537 8652 (Telefontider: helgfri måndag och onsdag kl 09:00-11:00.)
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

 

Studierektor för grundutbildningen
Magnus Axelsson
e-post: studieinfo@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Magnus Näslund
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

Studierektor för forskarutbildningen
Jesper Sollerman
e-post: jesper@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Tentamensregler

Här finner du en sammanfattning av några viktiga punkter som gäller i våra tentamenslokaler.

Blockschema, VT20

Den här länken ger en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.

Blockschema VT2020

 

Blockschema, HT20

Här kommer det att finnas en länk som leder till en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.