Kursbeskrivning

Kursen består av en introduktion till modern astronomi med en tonvikt på fysikalisk förståelse. Kursen ger först en bred översikt av universums egenskaper och beståndsdelar, för att sedan behandla hur man observationellt kan erhålla kunskaper om universum och dess utveckling. Kursen behandlar därefter den grundläggande fysiken inom astrofysik, såsom strålningslagar, gaslagar, atomfysik och kärnfysik. Detta tillämpas först på stjärnutveckling och stjärnors slutstadier. Därefter diskuteras galaxer och galaxhopar. Kursen avslutas med grunderna för modern kosmologi.

Lärare

Arjan Bik 08-5537 8549, arjan.bik@astro.su.se

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Maoz, D., Astrophysics in a Nutshell (second edition), 2016, ISBN-13: 978-0-691-16479-3

Examination

Skriftlig tentamen

Schema

Detta är ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma. Dessa ändringar meddelas i allmänhet av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.

F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

Vecka Dag Tid Aktivitet
35 29/8 13:15-15:00 F1
  31/8 13:15-15:00 F2
  1/9 13:15-15:00 RÖ1
36 5/9 13:15-15:00 F3
  7/9 13:15-15:00 F4
37 12/9 13:15-15:00 F5
  14/9 10:15-12:00 F6
  14/9 13:15-15:00 RÖ2
38 19/9 13:15-15:00 F7
  21/9 13:15-15:00 F8
  22/9 13:15-15:00 F9
39 26/9 13:15-15:00 RÖ3
  28/9 13:15-15:00 F10
40 3/10 13:15-15:00 F11
  5/10 13:15-15:00 F12
41 10/10 13.15-15:00 F13
  12/10 13:15-15:00 RÖ4
43 27/10 13:00-17:00 Tentamen
49 6/12 13:00-17:00 Omtentamen