Kursbeskrivning

Kursen behandlar observationella och teoretiska aspekter av astronomiska processer och objekt som kan inverka på jordelivet och den framtida utvecklingen av universum i stort. I kursen behandlas bl.a. möjlig inverkan från asteroid-/kometkollisioner, utbrott på solen, supernovor och gammablixtar, solens utveckling och dess plats i Vintergatssystemet, den framtida kollisionen mellan Vintergatssystemet och Andromedagalaxen och scenarier för universums utveckling under långa tidsskalor. En jämförelse görs med antropogena processer, såsom global uppvärmning och terraformering.

Behörighetskrav

Endast grundläggande högskolebehörighet.

Lärare

Magnus Näslund,  e-post:  email_ok(snabel-a)mondo.su.se

OBS!!! Administrativa frågor (t.ex. om registrering) besvaras av studentexpeditionen, studieinfo(snabel-a)astro.su.se

 

Kurslitteratur

  • Death from the Skies: The Sciece Behind the End of the World - Philip Plait; häftad, 2009, ISBN 9780143116042  (boken finns även som e-bok)
  • How it ends; from you to the universe - Chris Impey; W.W. Norton & Co., Inc., 2010
  • Utdelat material (företrädesvis i digital form i Mondo) under kursen

Plats

Preliminärt: Sal FR4, AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm. OBS! Sal FD5 den 7 mars och den 2 maj (tentamen)!

Examination

Skriftlig tentamen  (OBS! Sal FD5)

Schema (preliminärt)

  Vecka Dag Tid Aktivitet
  3 17/1 18:00-19:45 F1
  4 24/1 18:00-19:45 F2
  5 31/1 18:00-19:45 F3
  6 7/2 18:00-19:45 F4 - Gästföreläsning: Hot från solen
  7 14/2 18:00-19:45 F5
  8 21/2 18:00-19:45 F6 - Gästföreläsning, geo
  9 28/2 18:00-19:45 F7
  10 7/3 18:00-19:45 F8   OBS! Sal FD5
  11 14/3 18:00-19:45 F9
  12 21/3 18:00-19:45 F10 - Gästföreläsning, biolog (liv)
  13 28/3 18:00-19:45 F11 - Gästföreläsning, filosof
  14 4/4 Studier på egen hand
  15 11/4 18:00-19:45 F12
  16 18/4 18:00-19:45 Reserv
  17 25/4 18:00-19:45 Reserv
  18 2/5 18:00-21:00 Tentamen   OBS! Sal FD5

 

F = Föreläsning.

Schemat kan i sällsynta fall förändras något. Se till att du håller dig uppdaterad via föreläsningar och/eller kurssidan i Mondo  under kursens gång.