Kursbeskrivning

Kursen behandlar observationella och teoretiska aspekter av astronomiska processer och objekt som kan inverka på jordelivet och den framtida utvecklingen av universum i stort. I kursen behandlas bl.a. möjlig inverkan från asteroid-/kometkollisioner, utbrott på solen, supernovor och gammablixtar, solens utveckling och dess plats i Vintergatssystemet, den framtida kollisionen mellan Vintergatssystemet och Andromedagalaxen och scenarier för universums utveckling under långa tidsskalor. En jämförelse görs med antropogena processer, såsom global uppvärmning och terraformering.

Behörighetskrav

Endast grundläggande högskolebehörighet.

Lärare

Magnus Näslund, korrespondens via lärplattformen Athena.

OBS!!! Administrativa frågor (t.ex. om registrering) besvaras av studentexpeditionen, studieinfo(snabel-a)astro.su.se

 

Kurslitteratur

  • Death from the Skies: The Sciece Behind the End of the World - Philip Plait; häftad, 2009, ISBN 9780143116042  (boken finns även som e-bok)
  • Utdelat material (företrädesvis i digital form i Athena) under kursen

Plats

Sal FR4, AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Examination

Skriftlig tentamen.

Kursvärdering

Kursvärdering_AS1013_vt18.pdf (317 Kb)

Kursrapport_AS1013_vt2018.pdf (73 Kb)

Schema

Föreläsningarna ges under tisdagskvällar. Observera att detta är ett preliminärt schema och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.

  Vecka Dag Tid Aktivitet
  4 21/1 18:00-20:00 F1
  5 28/1 18:00-20:00 F2
  6 4/2 18:00-20:00 F3
  7 11/2 18:00-20:00 F4  OBS! Lokal FD5.
  8 18/2 18:00-20:00 F5
  9 25/2 18:00-20:00 F6
  10 3/3 18:00-20:00 F7 - gästföreläsning, geovet.
  11 10/3 18:00-20:00 F8
  12 17/3 18:00-20:00 F9 - gästföreläsning, filosofi
  13 24/3 18:00-20:00 F10 - gästföreläsning, biologi
  14 31/3 18:00-20:00 F11
  15 7/4 18:00-20:00 F12
  16 14/4 18:00-20:00 Reserv
  17 21/4 18:00-20:00 Reserv
  18 28/4 18:00-20:00 Reserv
  19 5/5 18:00-20:00 Reserv
  20 12/5 18:00-21:00 Tentamen
      18:00-21:00 Omtentamen

 

F = Föreläsning.

Schemat kan i sällsynta fall förändras något. Se till att du håller dig uppdaterad via föreläsningar och/eller kurssidan i Athena under kursens gång.