Vanligtvis är våra kurser uppbyggda kring innehållet i en eller flera kursböcker, som står angivna i litteraturlistan. Vissa böcker kan också vara angivna som rekommenderad bredvidläsning. Dessutom kan ibland även material som säljes eller delas ut av institutionen tillkomma, samt material som kan hämtas från webben.

Innan du börjar på en kurs bör du i god tid kontrollera vilken kurslitteratur som används och se till att skaffa den före kursstart. En förteckning över kurslitteratur för det aktuella kurstillfället finns på sidan med preliminär kursinformation, under Utbildning » Aktuella kurser .

Var kan man köpa kurslitteraturen?

Institutionen brukar meddela Akademibokhandelns butik på Mäster Samuelsgatan 28 i Stockholm inför kursstart för våra populärare kurser. Om du köper boken direkt i handeln har du vanligen störst chans att hitta den i denna butik. Vi rekommenderar att du i så fall kontaktar butiken i förväg för att försäkra dig om att boken finns inne.

Akademibokhandeln, Mäster Samuelsgatan 28

Huvuddelen av litteraturen som används på våra kurser är engelskspråkiga standardverk som används vid astronomiundervisning över hela världen, och böckerna kan därför också beställas på nätbokhandlar som bokus.com, amazon.co.uk, adlibris.com med flera. Tänk på att det kan vara upp till flera veckors leveranstid för vissa titlar.

Pricerunner.se kan du söka efter kursböcker och jämföra priser mellan olika nätbokhandlar.

Biblioteket på AlbaNova kan ha ett fåtal låne- eller referensexemplar av kursböckerna. Det går också ofta att hitta annonser med begagnad kurslitteratur på anslagstavlor i huset. Ibland kan det gå bra att använda en begagnad äldre upplaga av kursboken - fråga läraren om du är osäker.

Kontakt

Om du har frågor om kurslitteraturen på din kurs bör du i första hand vända dig till läraren på kursen. Kontaktuppgifter finns på kurssidorna.

Utbildning » Aktuella kurser