Var vänlig observera att laborationerna och allt material till dem är upphovsrättsskyddade. Materialet är avsett för användning i undervisningen vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. För användning i andra sammanhang måste tillstånd först inhämtas från studierektor för grundutbildningen.

Instruktion för laborationsrapporter

För varje laboration krävs en inlämnad skriftlig rapport. På framsidan ska följande uppgifter finnas:

 • Studentens namn
 • Personnummer
 • E-postadress/telefon
 • Inlämningsdatum
 • Laborationens namn
 • Kursens namn
 • Kurskoden för kursen (AS****)

Om ej annat angivits i instruktionerna ska rapporttexten innehålla:

 • En kort inledande sammanfattning (abstract)
 • Ett introduktionsavsnitt
 • En fullständig redovisning av lösningarna till alla uppgifter
 • En sammanfattning och/eller ett diskussionsavsnitt

Detaljerade instruktioner finns i dokumentet "Things to consider when writing the report". Om du vill använda typsättningsspråket LaTeX för att skriva din rapport, vilket är populärt bland fysiker och astronomer, kan du få tips i filen report.tex (kräver även bildfilen example.ps).

Våra datorlaborationer utförs oftast i Linuxmiljö. Du kan hitta användbara tips på kommandon i Unix/Linux-kommandolistan.

Astrofysikaliska strålningsprocesser, AS7005

1.  Radiation (PDF) (648 Kb)  (PDF)
Programfil ( Programfil (radiation.sav) (192 Kb) ) och variabler ( variabler (radiation_data.xdr) (2177 Kb) )

Astrofysikaliska spektra, AS5004

1. Stellar and emission line spectra (PDF) (1147 Kb) (PDF)
2. 
Spectrix 1.1 (3359 Kb)  (innehåller bibliotek med öppen källkod; av licensskäl tillhandahåller vi källkoden till dessa bibliotek här:  Spectrix 1.1 source code (3761 Kb) .)

Stjärnornas struktur och utveckling, AS5002

1.  Modelling stars on the zero-age main sequence (PDF) (390 Kb)  (PDF)
Stellar structure modelling programme (65 Kb)
Visualisation tool (116 Kb)

Kontakt och hjälp

Om du har frågor är du välkommen att kontakta laborationsassistenten