Kursutvärdering fyller två viktiga syften: de ger studenterna möjlighet att påverka, reflektera över och ta ansvar för sitt eget lärande och ger samtidigt viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet. För att institutionen för astronomi fortsatt ska kunna erbjuda utbildningar och kurser av hög kvalitet vill vi därför uppmana alla studenter att besvara kursutvärderingen efter varje kurs.

Sedan hösten 2015 genomför vi kursutvärderingar för alla kurser digitalt i verktyget Survey & Report. Kursutvärderingen består av ett antal gemensamma frågor plus kursspecifika frågor. Om ni som studenter vill ha med kursspecifika frågor så kan ni skicka dem till studieinfo@astro.su.se senast en vecka innan kursens slut.

I samband med kursens slut skickas kursutvärderingen ut med e-post till samtliga registrerade på kursen. De som inte besvarat kursutvärderingen får en påminnelse efter 7 dagar samt innan kursutvärderingen stängs två veckor efter kursens slut.

Därefter görs en sammanställning av svaren på kursutvärderingen. Sammanställningen av kursvärderingen tillsammans med lärarnas erfarenheter utgör underlaget i utvärdering av kursen. Kursansvarig dokumenterar utvärderingen i en kursrapport. De kvantitativa svaren i kursutvärderingen samt kursrapporten görs tillgänglig här, registrerade på kursen får även den fullständiga sammanställningen. Fullständiga sammanställningar av kursutvärderingarna finns också tillgängliga hos studierektorer. Kursrapporter infördes hösten 2016.

Om du inte fått kursutvärderingen för din kurs som just slutat, eller om du har andra frågor kring kursutvärderingar kan du kontakta studieinfo@astro.su.se.

Kursvärderingar och -rapporter tillhörande orienteringskurserna presenteras på en separat sida, medan motsvarande dokument för kandidat- och masterkurser återfinns nedan.

 

HT 2021

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course_evaluation_AS5005_HT21.pdf (286 Kb) Course_report_AS5005_HT21.pdf (58 Kb)
Course Evaluation AS5002 HT21 Course Report AS5002 HT21
Course Evaluation AS5003 HT21 Course Report AS5003 HT21
Course Evaluation AS7001 HT21 Course Report AS7001 HT21
Course Evaluation AS7002 HT21 Course Report AS7002 HT21
Course Evaluation AS7022 HT21 Course Report AS7022 HT21
Course Evaluation AS8001 HT21 Course Report AS8001 HT21

 

VT 2021

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course_evaluation_AS5004_vt21.pdf (251 Kb) Course_report_AS5004_vt21.pdf (58 Kb)
Course_evaluation_AS7003_vt21.pdf (256 Kb) Course_report_AS7003_vt21.pdf (58 Kb)
Course_evaluation_AS7004_vt21.pdf (255 Kb) Course_report_AS7004_vt21.pdf (59 Kb)
Course_evaluation_AS7018_vt21.pdf (327 Kb) Course_report_AS7018_vt21.pdf (57 Kb)
Course_evaluation_AS7021_vt21.pdf (251 Kb) Course_report_AS7021_vt21.pdf (58 Kb)

 

HT 2020

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course_evaluation_AS5005_HT20 (131 Kb) Course_report_AS5005_ht20 (58 Kb)
Course_evaluation_AS5002_ht20 (150 Kb) Course_report_AS5002_HT20 (59 Kb)
Course_evaluation_AS5003_HT20.pdf (235 Kb) Course_report_AS5003_HT20.pdf (59 Kb)
Course_evaluation_AS7005_ht20.pdf (262 Kb) Course_report_AS7005_ht20.pdf (57 Kb)
Course_evaluation_AS7016_ht20.pdf (232 Kb) Course_report_AS7016_ht20.pdf (54 Kb)
Course_evaluation_AS7017_ht20.pdf (252 Kb) Course_report_AS7017_ht20.pdf (58 Kb)

 

VT 2020

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course_evaluation_AS5004_vt20 (249 Kb) Course_report_AS5004_VT20 (61 Kb)
Course_evaluation_AS7003_vt20 (250 Kb) Course_report_AS7003_VT20 (62 Kb)
Course_evaluation_AS7004_vt20 (251 Kb) Course_report_AS7004_VT20 (64 Kb)
Course_evaluation_AS7015_vt20 (249 Kb) Course_report_AS7015_VT20 (62 Kb)
Course_evaluation_AS7019_vt20 (241 Kb) Course_report_AS7019_VT20 (60 Kb)

 

HT 2019

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course_evaluation_AS5005_ht19 (250 Kb) Course_report_AS5005_HT19 (62 Kb)
Course_evaluation_AS5002_ht19 (262 Kb) Course_report_AS5002_HT19 (63 Kb)
Course_evaluation_AS5003_ht19 (232 Kb) Course_report_AS5003_HT19 (79 Kb)
Course_evaluation_AS7001_ht19 (246 Kb) Course_report_AS7001_HT19 (78 Kb)
Course_evaluation_AS7002_ht19 (248 Kb) Course_report_AS7002_HT19 (60 Kb)
Course_evaluation_AS7022_ht19 (241 Kb) Course_report_AS7022_HT19 (83 Kb)
Course_evaluation_AS8001_ht19 (239 Kb) Course_report_AS8001_HT19 (60 Kb)

 

VT 2019

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course_evaluation_AS5004_VT19.pdf (240 Kb) Course_report_AS5004_VT19.pdf (72 Kb)
Course_evaluation_AS7003_VT19.pdf (250 Kb) Course_report_AS7003_VT19.pdf (58 Kb)
Course_evaluation_AS7004_VT19.pdf (241 Kb) Course_report_AS7004_VT19.pdf (72 Kb)
Course_evaluation_AS7018_VT19.pdf (229 Kb) Course Report AS7018 VT19
Course_evaluation_AS7021_VT19.pdf (245 Kb) Course_report_AS7021_VT19.pdf (76 Kb)

 

HT 2018

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course_evaluation_AS5001_HT18_hp.pdf (241 Kb) Course_report_AS5001_ht18_hp.pdf (59 Kb)
Course_evaluation_AS5002_HT18_hp.pdf (254 Kb) Course_report_AS5002_HT18 (82 Kb)
Course_evaluation_AS5003_HT18_hp.pdf (236 Kb) Course_report_AS5003_ht18_hp.pdf (73 Kb)
Course_evaluation_AS7005_HT18_hp.pdf (243 Kb) Course_report_AS7005_ht18_hp.pdf (77 Kb)
Course_evaluation_AS7008_HT18_hp.pdf (232 Kb) Course_report_AS7008_ht18_hp.pdf (73 Kb)
Course_evaluation_AS7016_HT18_hp.pdf (233 Kb) Course_report_AS7016_ht18_hp.pdf (73 Kb)
Course_evaluation_AS7017_HT18_hp.pdf (237 Kb) Course_report_AS7017_ht18_hp.pdf (72 Kb)

 

VT 2018

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course evaluation AS7003 VT18 (235 Kb) CourseReportAS7003_vt18.pdf (58 Kb)
Course evaluation AS7004 VT18 (226 Kb) CourseReportAS7004_vt18_hp.pdf (72 Kb)
Course_evaluation_AS7006_VT18.pdf (240 Kb) CourseReportAS7006_vt18.pdf (74 Kb)
Course_evaluation_AS7015_VT18.pdf (233 Kb) CourseReportAS7015_vt18_hp.pdf (72 Kb)
Course_evaluation_AS7019_VT18.pdf (229 Kb) CourseReportAS7019_vt18.pdf (57 Kb)

 

HT 2017

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course evaluation AS5001 HT17 (235 Kb) Course Report AS5001 HT17 (62 Kb)
Course evaluation AS7001 HT17 (230 Kb) Course Report AS7001 HT17 (rapport ej färdig)
Course evaluation AS7002 HT17 (256 Kb) Course Report AS7002 HT17 (71 Kb)
Course evaluation AS7007 HT17 (235 Kb) Course Report AS7007 HT17 (71 Kb)
Course evaluation AS7009 HT17 (237 Kb) Course Report AS7009 HT17 (76 Kb)
Course evaluation AS7020 HT17 (250 Kb) Course Report AS7020 HT17 (71 Kb)

 

VT 2017

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course Evaluation AS7003 VT17 (332 Kb) Course Report AS7003 VT17 (46 Kb)
Course Evaluation AS7004 VT17 (339 Kb) Course Report AS7004 VT17 (45 Kb)
Course Evaluation AS7006 VT17 (335 Kb) Course Report AS7006 VT17 (51 Kb)
Course Evaluation AS7018 VT17 (334 Kb) Course Report AS7018 VT17 (44 Kb)
Course Evaluation AS7021 VT17 (341 Kb) Course Report AS7021 VT17 (49 Kb)

 

HT 2016

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course Evaluation AS5001 HT16 (387 Kb) Course Report AS5001 HT16 (50 Kb)
Course Evaluation AS7005 HT16 (336 Kb) Course Report AS7005 HT16 (49 Kb)
Course Evaluation AS7008 HT16 (337 Kb) Course Report AS7008 HT16 (46 Kb)
Course Evaluation AS7009 HT16 (339 Kb) Course Report AS7009 HT16 (47 Kb)
Course Evaluation AS7010 HT16 (336 Kb) Course Report AS7010 HT16 (43 Kb)
Course Evaluation AS7016 HT16 (333 Kb) Course Report AS7016 HT16 (43 Kb)
Course Evaluation AS7017 HT16 (339 Kb) Course Report AS7017 HT16 (57 Kb)

 

VT 2016

Kursutvärdering, studenter Kursrapport, lärare
Course Evaluation AS7003 VT16 (380 Kb)  
Course Evaluation AS7004 VT16 (416 Kb)  
Course Evaluation AS7006 VT16 (314 Kb)  
Course Evaluation AS7015 VT16 (381 Kb)  
Course Evaluation AS7019 VT16 (387 Kb)