Kursbeskrivning, kursplan, anmälningsinformation och länk till webbanmälan finns i Stockholms universitets kurskatalog på webben. För att komma dit, klicka på länken nedan.

Kursbeskrivning

Under denna kurs möter du bl.a. dessa frågor: Hur ser planeterna och deras månar ut i vårt solsystem? Finns det primitivt liv på någon av dem? Är jorden den enda bebodda planeten i universum? Hur uppkom och utvecklades livet på jorden? Kan något liknande ha hänt på andra planeter ute bland Vintergatans miljarder solar? Finns det andra civilisationer därute som, liksom vi, frågar om de är ensamma i universum? Kan vi i så fall få kontakt med dem?

Behörighetskrav

Endast grundläggande högskolebehörighet.

Lärare

Mr X

OBS! Administrativa frågor (t.ex. om registrering) besvaras av studentexpeditionen, studieinfo(snabel-a)astro.su.se

 

Kurslitteratur

Comins, N. F. & Kaufmann, W. J. III - Discovering the Universe, 11:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, New York/Macmillan International.

Rothery, Gilmour & Sephton - An Introduction to Astrobiology, 2nd/Revised edition (paperback), Cambridge University Press (in association with The Open University)

Kursböckerna bör kunna köpas i bl.a. Akademibokhandeln i city, Mäster Samuelsgatan 32, och i nätboklådor som Bokus, Adlibris och Amazon.co.uk/Amazon.com.

Utöver böckerna tillkommer laborationshandledning och eventuellt ytterligare artiklar o.likn., som delas ut under kursens gång.

Plats

Sal FR4, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Examination

Skriftlig tentamen + laboration. (Omtentamen genomförs i slutet av terminen eller efter sommaren; tidpunkt bestäms senare.)

Schema (preliminärt)

 

 

Vecka Dag Tid Aktivitet
4 20/1 18:00-20:00 F1
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    18:00-21:00 Tentamen