För att bli antagen till orienteringskurser krävs endast grundläggande behörighet (se t.ex. www.antagning.se för mer information om behörighet). Kurserna syftar till att ge en orientering inom respektive fält och kräver inga speciella förkunskaper i matematik eller fysik. Kurserna innehåller i regel inte matematik i någon stötrre utsträckning, medan fysikaliska principer som är viktiga för de astronomiska resonemangen introduceras i inledningen eller under kursens gång.

Ingen orienteringskurs kräver att man har läst någon av de andra kurserna, men vi rekommenderar starkt att du börjar med Översiktskurs i astronomi. Som titeln antyder behandlas i stort sett alla astronomiska områden ("liv i universum" undantaget) översiktligt,  vilket ger en god grund om/när du skall läsa någon av de övriga kurserna. Undantagen kan vara Astronomi kontra astrologi och Astronomiska världsbildens utveckling, även om det givetvis inte är en nackdel att även i dessa fall ha läst Översiktskursen först. Översiktskurs i astronomi går ibland som distanskurs.

En preliminär plan för de kommande årens kurstillfällen.

 

Våra orienteringskurser är:
•    Astronomi kontra astrologi ur ett vetenskapligt perspektiv
•    Astronomiska världsbildens utveckling
•    Intelligent liv i rymden – är vi ensamma?
•    Jorden och universums framtid
•    Modern kosmologi
•    Om planeter och liv i universum
•    Solen och andra stjärnor
•    Svarta hål och kosmiska explosioner
•    Översiktskurs i astronomi

Kurserna går med olika intervall. Några erbjuds varje år, andra återkommer vartannat år, medan en del har flera år mellan kurstillfällena. Se planen för orienteringskurserna för information om kurstillfällen.


Tidigare kurser som för tillfället inte erbjuds:
•     Astronomi i bild och konst
•     Etnoastronomi
•    Modern astronomi (15hp; Ma & Fy från naturvetenskapligt/tekniskt gymnasieprogram krävs)
•     Människan i rymden