Kursbeskrivning

Kursen behandlar teorin för hur stjärnor och planeter bildas, från interstellär gas till huvudseriestjärnor med planetsystem. Speciellt behandlas magnetogravitationell kollaps, tidig kärnförbränning, ansamlingsskivor, stjärnvindar, massförlust, jetströmmar och planetbildningsmodeller. Kursen går också igenom de observationer som är avgörande för vår kunskap om stjärnors tidiga utvecklingsfaser, unga stjärnsystem och exoplaneter.

Kursen ges på engelska.

Lärare

Karin Lind

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Notes on Star Formation, Mark R Krumholz, Open Astrophysics Bookshelf, 2019

 

Examination

Skrivlig tentamen och deltagande i seminarium

Kursutvärdering

Kursutvärdering från VT18

Lärares kursrapport från VT18

Schema

Kursen går under terminens andra hälft, d.v.s. vecka 13 - 23. Schemat finns i TimeEdit.

Observera att schemat som publiceras här är alltid ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.