Kursbeskrivning

Kursen behandlar teorin för hur stjärnor och planeter bildas, från interstellär gas till huvudseriestjärnor med planetsystem. Speciellt behandlas magneto-gravitationell kollaps, tidig kärnförbränning, ansamlingsskivor, stjärnvindar/massförlust/jetströmmar och planetbildningsmodeller. Kursen går också igenom de observationer som är avgörande för vår kunskap om  stjärnors tidiga utvecklingsfaser, unga stjärnsystem och exoplaneter.

Lärare

Alexis Brandeker, 08-5537 8539, alexis.brandeker@astro.su.se

Assistent

Ingen

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Kommer att publiceras här minst två månader innan kursstart

Examination

Preliminärt: Skriftlig tentamen

Preliminärt schema

Schemat kommer att publiceras närmare kursstart. Kursen går under period 2, d.v.s. vecka 12 - 22.

Observera att detta är ett preliminärt schema och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.


F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

Vecka Dag Tid Aktivitet