Kursbeskrivning

I denna kurs tittar vi på vårt universum i helhet, och försöker svara på frågor som: Vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion? Vad är den kosmiska bakgrundsstrålningen? Kan vi säga något om universums framtid? Vi tittar också närmare på fenomen som mörk materia och mörk energi, den kosmologiska avståndsskalan, galaxer samt berör sambandet mellan universums struktur och partikelfysik.

Svar till vanliga frågor

Behörighetskrav

Endast grundläggande högskolebehörighet.

Registrering och lärplattform

För att gå kursen måste du efter att ha blivit antagen även registrera dig. Information om registrering och hur man hittar sin lärplattform finns här.  I denna kurs kommer vi att använda Athena.

Lärare

Claes Fransson och Magnus Näslund, e-post: email_ok(snabel-a)mondo.su.se

För administrativa frågor, v.g. kontakta studentexpeditionen: studieinfo(snabel-a)astro.su.se

Kurslitteratur

  • Kompendiumet "Modern kosmologi" som säljs av institutionen för 150:-  (V.g. medtag jämna pengar!!). Tryckningen är försenad, så kompendiet kommer inte att säljas förrän vid det tredje föreläsningstillfället.
  • Digitala föreläsningsanteckningar i Athena (publiceras under kursens gång)

Plats

Sal FR4, AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Examination

Skriftlig tentamen + deltagande i studiebesök.

Schema

Preliminärt schema. Föreläsningarna genomförs (preliminärt!) enligt nedanstående.

  Vecka Dag Tid Aktivitet
  4 22/1 18:00-20:00 F1
  5 29/1 18:00-20:00 F2
  6 5/2 18:00-20:00 F3
  7 12/2 18:00-20:00 F4
  8 19/2 18:00-20:00 F5
  9 26/2 18:00-20:00 F6
  10 5/3 18:00-20:00 F7
  11 12/3 18:00-20:00 F8
  12 19/3 18:00-20:00

F9

  13 26/3 18:00-20:00 F10  -  Obligatoriskt studiebesök i VH
  14 2/4 18:00-20:00 F11
  15 9/4 18:00-20:00 F12
  16 16/4 Studier på egen hand  
  17 23/4 18:00-20:00 F13
  18 30/4 Studier på egen hand    
  19 7/5 18:00-21:00 Tentamen
  36 3/9 18:00-21:00 Omtentamen  OBS! Preliminärt sal FC61

 

F = Föreläsning.  I de första föreläsningarna behandlas vissa grundläggande begrepp från Översiktskurs i astronomi. Dessa begrepp är av betydelse för fortsättningen av kursen.

Schemat kan i sällsynta fall förändras något. Se till att du håller dig uppdaterad via föreläsningar och/eller kurssidan i Mondo  under kursens gång.