Om du inte redan har anmält dig till kursen, kan du göra en s.k. sen anmälan hos www.antagning.se. Sen anmälan öppnar den 14 december. Anmälningarna rangordnas efter ansökningsdag, så ju tidigare du anmäler dig desto större är chansen att du får en plats.

Kursbeskrivning

I denna kurs tittar vi på vårt universum i helhet, och försöker svara på frågor som: Vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion? Vad är den kosmiska bakgrundsstrålningen? Kan vi säga något om universums framtid? Vi tittar också närmare på fenomen som mörk materia och mörk energi, den kosmologiska avståndsskalan, galaxer samt berör sambandet mellan universums struktur och partikelfysik.

Svar till vanliga frågor

Behörighetskrav

Endast grundläggande högskolebehörighet.

Registrering och lärplattform

För att gå kursen måste du efter att ha blivit antagen även registrera dig. Information om registrering och hur man hittar sin lärplattform finns här.

Lärare

Meddelas senare, e-post: email_ok(snabel-a)mondo.su.se

För administrativa frågor, v.g. kontakta studentexpeditionen: studieinfo(snabel-a)astro.su.se

Kurslitteratur

  • Kompendiumet "Modern kosmologi" som säljs av institutionen för 150:-  (V.g. medtag jämna pengar!!)
  • Digitala föreläsningsanteckningar i Mondo (publiceras under kursens gång)

Plats

Sal FR4, AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Examination

Skriftlig tentamen + deltagande i studiebesök.

Schema

Preliminärt schema. Föreläsningarna genomförs (preliminärt!) enligt nedanstående.

  Vecka Dag Tid Aktivitet
  4 22/1 18:00-20:00 F1
  5 29/1 18:00-20:00 F2
  6 5/2 18:00-20:00 F3
  7 12/2 18:00-20:00 F4
  8 19/2 18:00-20:00 F5
  9 26/2 18:00-20:00 F6
  10 5/3 18:00-20:00 F7
  11 12/3 18:00-20:00 F8
  12 19/3 18:00-20:00

F9

  13 26/3 18:00-20:00 F10
  14 2/4 18:00-20:00 F11
  15 9/4 18:00-20:00 F12
  16 16/4 Studier på egen hand  
  17 23/4 18:00-20:00 Reserv
  18 30/4 18:00-20:00 Reserv  
  19 7/5 18:00-21:00 Tentamen
  - - 18:00-21:00 Omtentamen  OBS! Preliminärt sal FC61

 

F = Föreläsning.  I de första föreläsningarna behandlas vissa grundläggande begrepp från Översiktskurs i astronomi. Dessa begrepp är av betydelse för fortsättningen av kursen.

Schemat kan i sällsynta fall förändras något. Se till att du håller dig uppdaterad via föreläsningar och/eller kurssidan i Mondo  under kursens gång.