Våren 2021

Orienteringskurser

Under vårterminen 2021, liksom höstterminen 2020, genomfördes föreläsningarna i orienteringskurserna "on-line"/på distans, med hjälp av lärplattformen Athena och e-mötestjänsten Zoom.

Om samhällssituationen tillåter återgår vi till föreläsningar i campus under höstterminen.

Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs AS1003, 7.5 hp

Människan har alltid riktat blicken mot stjärnhimlen och funderat över vår plats i världsalltet. Förståelsen för vårt universum har dock ökat närmast explosionsartat under de senaste 100 åren. Följ med på en hisnande resa från de första försöken att hitta systematik på himlen till den moderna astronomin och dess utvidgade horisonter.

Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi AS1002, 7.5 hp

Människans uppfattning av universum har förändrats radikalt under de senaste 100 åren. Både teoretiska och observationella framsteg har lett fram till våra dagars s.k. precisionskosmologi.

Kurser på grundnivå / kandidatprogrammet

Astrofysikaliska spektra AS5004, 7,5 hp

Studier av spektrum är ett fundamentalt verktyg inom astrofysik. Genom denna kurs får du lära dig hur strålning från astronomiska källor kan ge oss kunskap om de fysikaliska processer och miljöer som finns där strålningen uppkommer.

 

Astronomi, självständigt arbete AS6001, 15 hp

Det självständiga arbetet avser att ge dig insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Du kommer att producera en vetenskaplig rapport och att muntligt rapportera dina forskningsresultat i form av ett seminarium.

Kurser på avancerad nivå / masterprogrammet

Astronomisk observationsteknik I AS7003, 7,5 hp

Denna kurs behandlar grundläggande begrepp inom observationsastronomi/astrofysik. Kursen behandlar de koncept som behövs för att planera och genomföra observationer för vetenskapliga ändamål, samt metoder för att kunna tolka resultaten.

 

Bayesiansk statistik för astronomer och fysiker AS 7021, 7.5hp

Bayesian inferens är en internt konsekvent formalism för dataanalys som, till stor del tack vare framstegen inom datorkraft de senaste decennierna, nu används i stor utsträckning inom astronomi och fysik.

Astronomisk observationsteknik II AS7004, 7,5 hp

Genom denna kurs får du planera och genomföra astronomiska observationer med radioteleskopet i Onsala och det nordiska optiska teleskopet NOT. Du får lära dig planera och genomföra observationer och analysera data för att bestämma egenskaperna hos astronomiska källor.

Planetsystem AS 7018, 7.5 hp

Kursen ger en översikt över planetsystem och de fysiska processerna som är ansvariga för den exceptionella mångfalden som observeras i planeter både i vårt eget solsystem och i planetsystem runt andra stjärnor.

 

Astronomi, självständigt arbete AS9003, 30 hp

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Astronomi, självständigt arbete AS9004, 45 hp

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic
Rum: B4:1001
Öppettider: säkrast må-fre 10.00-11.30, 13.00-15.00
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

V.g. ange alltid personnummer vid kontakt med studentexpeditionen!  Låt också rubriken med ärendenumret och tidigare korrespondens vara kvar i breven så länge ärendet pågår.

 

Studievägledare

Sara Malva Lindborg
Rum: i B-korridoren på plan 4 vid studentexpeditionen.

Telefon: 08 - 5537 8652
e-post: studieinfo@astro.su.se

Mellan 18 juni och 2 augusti är det inte möjligt att boka möten med studievägledare och telefonen är obemannad. Vänligen skicka mail. I augusti går det att förboka möten och telefonen är åter bemannad.

 

Studierektor för grundutbildningen
Magnus Axelsson
e-post: studieinfo@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Magnus Näslund
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

Studierektor för forskarutbildningen
Jesper Sollerman
e-post: jesper@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Tentamensregler

Här finner du en sammanfattning av några viktiga punkter som gäller i våra tentamenslokaler.

Blockschema, VT20

Den här länken ger en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.

Blockschema VT2020

 

Blockschema, HT20

Här kommer det att finnas en länk som leder till en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.