Våren 2022

Orienteringskurser

Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs AS1003, 7.5 hp

Människan har alltid riktat blicken mot stjärnhimlen och funderat över vår plats i världsalltet. Förståelsen för vårt universum har dock ökat närmast explosionsartat under de senaste 100 åren. Följ med på en hisnande resa från de första försöken att hitta systematik på himlen till den moderna astronomin och dess utvidgade horisonter.

Om planeter och liv i universum AS1004, 7,5 hp

Under denna kurs möter du bl.a. dessa frågor: Hur ser planeterna och deras månar ut i vårt solsystem? Finns det primitivt liv på någon av dem? Är jorden den enda bebodda planeten i universum? Hur uppkom och utvecklades livet på jorden? Kan något liknande ha hänt på andra planeter ute bland Vintergatans miljarder solar? Finns det andra civilisationer därute som, liksom vi, frågar om de är ensamma i universum? Kan vi i så fall få kontakt med dem?

Kurser på grundnivå / kandidatprogrammet

Astrofysikaliska spektra AS5004, 7,5 hp

Studier av spektrum är ett fundamentalt verktyg inom astrofysik. Genom denna kurs får du lära dig hur strålning från astronomiska källor kan ge oss kunskap om de fysikaliska processer och miljöer som finns där strålningen uppkommer.

 

Astronomi, självständigt arbete AS6001, 15 hp

Det självständiga arbetet avser att ge dig insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Du kommer att producera en vetenskaplig rapport och att muntligt rapportera dina forskningsresultat i form av ett seminarium.

Kurser på avancerad nivå / masterprogrammet

Astronomisk observationsteknik I AS7003, 7,5 hp

Denna kurs behandlar grundläggande begrepp inom observationsastronomi/astrofysik. Kursen behandlar de koncept som behövs för att planera och genomföra observationer för vetenskapliga ändamål, samt metoder för att kunna tolka resultaten.

 

Astronomisk observationsteknik II AS7004, 7,5 hp

Genom denna kurs får du planera och genomföra astronomiska observationer med radioteleskopet i Onsala och det nordiska optiska teleskopet NOT. Du får lära dig planera och genomföra observationer och analysera data för att bestämma egenskaperna hos astronomiska källor.

Stjärn- och planetbildning AS 7015, 7.5 hp

I denna kurs kommer du att studera bildandet av stjärnor och planeter från en kombination av teori och observation. Denna process börjar med ett kallt gigantiskt molekylärt gasmoln och slutar när stjärnan kommer till huvudserien och ett planetsystem har bildats.

 

Astrofysikalisk magnetohydrodynamik, AS7019, 7,5hp

I den här kursen behandlar astrofysikaliska flöden både neutrala och joniserade.

 

Astronomi, självständigt arbete AS9003, 30 hp

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Astronomi, självständigt arbete AS9004, 45 hp

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic
Rum: B4:1001
Öppettider: säkrast må-fre 10.00-11.30, 13.00-15.00
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

V.g. ange alltid personnummer vid kontakt med studentexpeditionen!  Låt också rubriken med ärendenumret och tidigare korrespondens vara kvar i breven så länge ärendet pågår.

 

Studievägledare

Malva Rydqvist
Rum: i B-korridoren på plan 4 vid studentexpeditionen.

Telefon: 08 - 5537 8652 (Telefontider: helgfri måndag och onsdag kl 09:00-11:00.)
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

 

Studierektor för grundutbildningen
Magnus Axelsson
e-post: studieinfo@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Magnus Näslund
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

Studierektor för forskarutbildningen
Jesper Sollerman
e-post: jesper@astro.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Tentamensregler

Här finner du en sammanfattning av några viktiga punkter som gäller i våra tentamenslokaler.

Blockschema, VT20

Den här länken ger en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.

Blockschema VT2020

 

Blockschema, HT20

Här kommer det att finnas en länk som leder till en översiktsschemat ("blockschemat) för alla kandidat- och masterkurser.