Doktorandrådet representerar forskarstudenterna vid Institutionen för astronomi och utgör en del av Stockholms universitets studentkår.

Information från doktorandrådet med praktisk information till blivande doktorander och kommande aktiviteter finns tillgänglig från doktorandernas egna wikisidor. Observera att doktorandrådet är fristående från institutionen och representerar doktorandgruppens åsikter. Stockholms universitet och Institutionen för astronomi är därför inte ansvariga för innehållet på dessa sidor.

PhD Council Wiki pages