När man läst till kandidatexamen i fysik/astronomi och har ytterligare 60 hp avancerade kurser i astronomi (varav minst 15 hp är examensarbete på masternivå) och därmed har minst 240 högskolepoäng totalt , är man behörig att söka till forskarutbildningen i astronomi. Givetvis ger även en masterexamen i astronomi behörighet till forskarstudier och är meriterande (konkurrensen om tillgängliga doktorandplatser är i regel stor). Behörighetskraven kan även uppfyllas av den som har motsvarande utbildning från annat håll, t ex civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

För att antas till forskarutbildningen krävs även att den sökande har ordnad finansiering. Institutionen för astronomi erbjuder finansiering i form av anställning som doktorand. Dessa utlyses åtminstone två gånger om året under Lediga anställningar.

Den lokala studieplanen för forskarutbildningen vid Institutionen för astronomi innehåller detaljerade föreskrifter för de lokala regler som tillämpas vid institutionen: Studieplan för forskarutbildningen (2017-06-12) (246 Kb)

Mer allmän information om forskarutbildningen vid Stockholms universitet kan du hitta på universitetets webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om forskarutbildningen, kontakta:

Studierektor för forskarutbildningen

Jesper Sollerman
Tel: 08-5537 8554, e-post: jesper@astro.su.se