1. Kom ihåg att tacka JA till din plats! För att bekräfta att du vill ha din plats behöver du svara på antagningsbeskedet. Det gör du på www.antagning.se. Om du tackat ja men senare ångrar dig, ber vi att du kontaktar vår studentexpedition och meddelar oss. Då kan vi ge platsen till en reserv (e-post: studieinfo@astro.su.se).

  2. På de flesta av våra kurser har vi inget upprop, utan du kan komma direkt till första föreläsningen. Schema och information om kurslitteratur hittar du på Fysikums  kursfaktasidor. Du som ska börja på något av våra program eller kursen Klassisk fysik kommer att kallas till upprop och informationsmöte. Detta sker i slutet av augusti - har du inte fått kallelse av oss senast 20 augusti så hör av dig! Så här hittar du hit.

  3. Aktivera ditt studentkonto. Alla studenter vid Stockholms universitet får automatiskt ett studentkonto. Kontot behövs för att registrera sig på kurser, använda universitetets datorer, få e-postadress knuten till Stockholms universitet och mycket mera. Om du är ny student behöver du aktivera ditt konto för att kunna använda det. Aktivera ditt studentkonto nu!

  4. Antagen med villkor? Om du fått beskedet att du är villkorligt antagen, måste du visa att du uppfyller behörigheten innan du kan påbörja dina studier. Kontakta studievägledningen i god tid innan kursen börjar! (e-post studieinfo@astro.su.se).

  5. Registrering: Varje termin måste du registrera dig på de kurser du blivit antagen till och ska läsa. Detta görs via webbtjänsten Mina studier, och du måste först ha aktiverat ditt studentkonto. Registreringen öppnar normalt i början av terminen, och ska vara klar senast en vecka efter kursstart.  Det är viktigt att du sköter det här med registrering noggrant eftersom CSN läser av universitetets dataregister och endast betalar ut studiemedel till dem som är registrerade.

  6. Schema och kurslitteratur: Du är nu redo att börja dina studier. Du hittar all praktisk information du behöver för att förbereda dig på Fysikums kursfaktasidor.

 

Att studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet välkomnar vi alla studenter, och är medvetna om att alla har olika förutsättningar. För dig som behöver extra stöd är det viktigt att känna till att det går att få. I första steget kan du vända dig till Studentavdelningen i Frescati. Tillsammans med samordnaren där diskuterar du ditt individuella behov, och får rekommendationer om pedagogiskt stöd. Utifrån detta diskuterar du sedan med våra studievägledare om vad som passar bäst i de kurser du läser hos oss. Det kan till exempel handla om extra skrivtid på tentamen, eller möjlighet att sitta i eget rum. Vi ber dig att i första hand kontakta Fysikum eller Matematiska institutionen för de kurser som går där. Mer information finns på universitetets sida om studiestöd.